پی گفتاری برماده 267 قانون مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی گفتاری بر ماده 267 قانون مدنی، منافع مشروع پرداخت کننده، زیان دیرکرد پرداخت، خسارت بر خسارت، زیان دیرکرد در زمان قهری، توصیف دادگاه در تشخیص عمل یا واقعه حقوقی و ...

علی صابری

 

فایل شنیداری  

 

ماده 267 قانون مدنی، منافع مشروع پرداخت کننده، زیان دیرکرد پرداخت، خسارت بر خسارت، زیان دیرکرد در زمان قهری، توصیف دادگاه در تشخیص عمل یا واقعه حقوقی و ...

دکتر علی صابری 190 بازدید 1399/04/10 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...