تغییر کاربری اراضی و باغات (29)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(29)

علی صابری

 

پرونده زیر را بخوانید. آقای الف که به اتهام تغییر کاربری تحت پیگرد بوده در دادگاه استان تبرئه می شود. دادرس دادگاه نخستین برای پیگرد ید پیشین یا به عبارتی متهم دستور شناسایی و شکایت می دهد و پرونده به خود او ارجاع شده است. لواسان دادگاه بخش است و جانشین دادسرا اما اینکه دادرس دادگاه رأساً بتواند پیگرد را تقاضا کند یا رئیس حوزه محل چالش است. مشهود بودن یا نبودن جرم مؤثر است. این فرآیند و دستور برای نقد جهت چاپ در مجله کانون در اختیار همکاران جزایی دانِ مان قرار گرفت. شما نیز بخوانید و اظهارنظر کنید.

 

 

 

 

 

 

دستور مورخ 3/12/98 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 لواسان در پی نوشت نامه برگشت پرونده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر  استان

بسمه تعالی

دفتر محترم؛ به اداره جهاد کشاورزی شمیرانات اعلام شود با توجه به رأی دادگاه تجدیدنظر فوراً مرتکب تغییر کاربری شناسایی و جهت تعقیب معرفی گردد. اعلام جرم جدید پیرو سابقه ظرف حداکثر یک هفته به رئیس محترم حوزه قضایی تقدیم گردد.

رئیس شعبه 103 دادگاه لواسان

 

دکتر علی صابری 608 بازدید 1399/04/30 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...