کارنامه ی دادفری (23)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (23)

علی صابری

 

درباره حکم الزام به تنظیم سند رسمی در برابر باقی مانده ثمن بدون دادخواست فروشنده بنگرید به نوشته ای که از اینجانب در مجله دانشکده علوم قضایی چاپ شده است.

 

 

 

 

دکتر علی صابری 104 بازدید 1399/07/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...