ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (43)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(43)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

دادنامه جالب است به خصوص بحث های استمرار عرفی، منابع جمعی و غیره...

 

دکتر علی صابری 325 بازدید 1399/07/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...