بلایی به نام کد رهگیری

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

بلایی به نام کد رهگیری

علی صابری

 

با سپاس از همشاگردی ام در دانشکده حقوق عسگرخان رضوانی

معمولاً تنش آورترین آژانس های املاک و فروشنامه های یک شکل آن ها انکارپذیر نیست. شاید اصلی ترین مانع از عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان همین ها باشند. هیچ کس هم فکری برای رفع مانع نمی کند اما شگفت انگیز تر آنکه به تازگی دیده شده نداشتن کد رهگیری چنان که در رأی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر مازندران در ستون کارنامه دادفری خواندید و نیز داشتن کد رهگیری از نظر دادگاه مؤثر در تشخیص قضایی شناخته شده است. در کشوری که پس از 90 سال هنوز تنظیم نشدن سند رسمی در معاملات غیر منقول را مهم نمی دانیم، کد رهگیری که نه فلسفه اش معلوم است نه آثارش چه ها که نمی کند و شگفت آنکه نه بنگاه های معاملات ملکی که مثل قارچ همه جا هستند بلکه دادرسان بر تأثیر این کد انگشت نهادند. خدا بخیر کند.

دادنامه را بخوانید و داوری کنید.
 

 

 

دکتر علی صابری 88 بازدید 1399/07/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...