یادداشت های ریز و درشت (81)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

یادداشت های ریز و درشت (81)

علی صابری

 

 

 

 

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با درود و سپاس

چنانکه بارها گفته اید آهنگ آن دارید به تخلفات رسیدگی کنید که جامعه امیدوار است در سطح شعار باقی نماند و دست کم به طور نسبی عملی شود. هر چند در نامه های پیشین خود بدون ادعای تخلف درخواست تعیین تکلیف و معین شدن وضعیت حق الوکاله وکیل در پرونده های شعبه یک دادگاه حقوقی تهران در پرونده های خون های آلوده از سال 91 بدین سو را کردم و هیچ پاسخی نگرفتم و برای توضیح و گفتگو حتی نزد رئیس مجتمع فراخوانده نشدم چه رسد به مقامات بالاتر و هر چند راستش امید چندانی به اثربخشی این نامه نیز ندارم اما با پیوست کردن دادنامه صادر شده به هنگام ریاست رئیس پیشین قوه و جلب توجه شما و همکارانتان به این پرونده و حتی پرونده مرتبط در دادسرای انتظامی قضات که شادروان رضوان فر باور به تخلف قضات داشتند و کسی گوش نداد. یاد آور می شوم 22 مرداد 90 دادنامه به قوه قضائیه ابلاغ شد و 28 شهریور پس از 36 روز تجدیدنظرخواهی کردند و ریش و قیچی دست خودشان بود. تجدیدنظرخواهی خارج از موعد را پذیرفتند و رسیدگی کردند. این چگونه عدالتی است پس آیا تخلف دادرسان و مسئولین قوه را رسیدگی می کنید؟! یا چون جنبه تلویزیونی ندارد و مربوط به حق یک وکیل است بایگانی می کنید؟! آری؛ این موضوع مانند فیلمبرداری از برداشتن دروازه تپه سرخه در لواسان یا دستور منع ساخت و ساز کلاک خبر ساز نیست اما اتفاقاً این تخلف قوه از آنها مهم تر و خطرناک تر نباشد کم از آن ها ندارد. بیش از این توضیح نمی دهم موضوع روشن و گویا است. پرونده را بخواهید و خودتان ببینید هرچند ارزش ریالی خسارت آن سال اکنون نزدیک به صفر است اما نفس دعوی در جای خود مهم است و پذیرش آن مردم را امیدوار می کند که بدانند تخلفات خود قوه نیز بی طرفانه رسیدگی می شود.

با سپاس دوباره

علی صابری

دادفر پایه یک دادگستری

دکتر علی صابری 70 بازدید 1399/07/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...