کارنامه ی دادفری (32)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (32)

علی صابری

 

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

 

درباره پرونده  9709982993700495  به شماره بایگانی 970503 شعبه  دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران موضوع دادخواست نخستین خواهان اداره منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادخواهمان (موکل) علی خالوئی کهنگی به خواسته ابطال سند که در پایان دادرسی ، دادنامه دربردارنده قرار رد دعوی خواهان صادر و مورد پژوهش خواهی آن اداره قرار گرفته ، با اختیار برگرفته از دادفری نامه ( وکالتنامه) و با ابطال تمبر مالیاتی قانونی لازم برای مرحله پژوهشی ناظر به قرارهای مدنی ( همپایه دعاوی غیرمالی) و با اختیار به دست آمده از ماده 346 آیین دادرسی مدنی در پاسخ به پژوهش خواهی پیشکش شده در مهلت قانونی به آگاهی می رسانیم :

دادنامه دادگاه درست و درخور استواری است. زیرا بر این باوریم خواهان در واقع سمتی در طرح دعوی نداشته و ندارد و ملک در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن به اداره راه و شهرسازی استان تهران تحویل شده یا می بایست می شده و به هر رو خواهان سمت و نفعی در پیش نهادن دادخواست نداشته و ندارد. پس می توان و می بایست در دادگاه عالی با تغییر استدلال و موضع قضایی به شرح پیش گفته دادنامه را در نتیجه گیری درست و قانونی دانست و آن را استوار کرد تا یک بار برای همیشه خواهان بداند نمی تواند در این باره مدعی باشد ، بیت المال را هدر ندهد و موکل و دیگر همسایگان را نیآزارد. اما حتی اگر این باور را نپذیریم و با دادرس دادگاه  نخستین همراه و همدل باشیم همچنان دادنامه درست است. خواهان برخلاف ادعای آمده در پژوهش خواهی هیچ گاه ابطال سند مالکیت موکل را خواستار نشده و آنچه او خواسته بود به روشنی ابطال سند انتقال بود و نه سند مالکیت و بی گمان این دو با هم دگرسان هستند. پس به هر رو و حتی در انگاره (فرض) سمت دار دانستن خواهان و شناخت نفع برای آن اداره دادخواست ناقص بوده و مستوجب رد است. گرچه چنان که گفتیم باور به بی سمتی خواهان قوی تر است و شایسته است با این رویکرد و نگریستن به برآیند آن دادنامه را استوار کرد.

با پیش نهادن این نوشتار رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه صادر شده به هوده (نفع) خواندگان را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران(وکلا) یکی از پژوهش خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 138 بازدید 1399/09/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...