تغییر کاربری اراضی و باغات (47)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(47)

علی صابری

 

به نام خدا

 

دادرس ارجمند و گرامی شعبه 103 دادگاه های کیفری 2 لواسان

با درود و سپاس

درباره پرونده 980599 موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر دادخواهمان علی اکبر پاکزاد پیرو نگاشته های پیشین و در پاسخ به واپسین نگاشته های اداره شاکی که شوربختانه مغرضانه و یکطرفه است از آنجا که شما دادرس ارجمند را تیزبین و ریزبین می دانیم و حساس در مسأله حقوق بیت المال اما موکل را هم شهروندی نیک رفتار می دانیم که همسری دارای بیماری سرطان دارد و گرفتاری های بسیار و این منزل تنها سکونت گاه او و فرزندانش است سرپناهش است نه ویلای لوکس، ناچاریم در دفاع به آگاهی برسانیم:

1-موکل چه تقصیر و گناهی دارد؟ ماده اصلاحی 147 قانون ثبت، پلاک اصلی را به قطعات کوچک تبدیل کرده است. از شما به عنوان دادرسی با وجدان بیدار می پرسیم آیا در قطعات 200 یا 300 متری کشاورزی ممکن و اقتصادی است؟ موکل چه جرمی کرده که یکی از این قطعات را خریده است. یک قطعه بدون کشت و زرع با شیب 10 -12 متری آیا اگر ناچار نبود چنین می کرد؟  او باید از کجا بداند ملک صد سال پیش کشت می شده یا خیر .

2-شاکی ناجوانمردانه و برای برهم زدن ذهن بیدار دادگاه و آشفته کردن آن مدعی است می شود با تراس بندی دراین قطعه 200 متری کشت و زرع کرد! شگفتا! اگر چنین نیز می کردیم خود شاکی تراس بندی را جرم می دانست و شکایت می کرد.

3-شاکی مدعی است 2 مرداد 97 دستور منع ساخت و ساز گرفته! این دستور کجاست و اگر بود چرا جلوگیری نشد تا موکل متضرر نشود؟ با این ادعای نابجا نمی توان شما دادرس دقیق را به اشتباه انداخت .

4-از بحث بالقوه و بالفعل که چندین جا در پدافندهای خویش آن را شکافته ایم در می گذریم. آری؛ حتی خاک کویری عربستان با پرداخت چند برابر هزینه می تواند گندم تولید کند اما آیا این خاک به راستی قابل کشاورزی است؟! در جزیره تمام مرجانی کیش، صاحب هتل داریوش آقای (ث) با آوردن خاک دستی با هزینه گزاف درختکاری کرده و 5 درجه هوای کیش معتدل تر شده اما آیا خاک این جزیره بالقوه قابل زراعت است؟ بیایید یک بار برای همیشه این اشتباه عمدی قانونگذار که موجب ریش خند از سوی کارشناسان فنی است و شاکی از آن سوء استفاده می کند به کنار نهیم. ملاک، انجام کشاورزی و  احیاء است نه قابلیت بالقوه از ازل 

5-بر خلاف پنداشته شاکی ارجمند، کارشناسان گرامی به هر دو پرسش دادگاه پاسخ صریح دادند و موضوع روشن است. شاکی برای جوسازی و فشار به کارشناسان مانوری ترتیب داده تا با گردآوری آمار، ذهن ها را از تخلفات لوکس نشین ها منحرف کند و شگفتا که تا آنجا که بتواند بر حقوق مردم می تازد.

6-مگر نه آنکه ریختن نخاله مصداق تغییر کاربری است؟! و سال آن به روشنی 89 اعلام شده پس این چه شیطنتی است که شاکی می خواهد بداند نخاله برای چه ریخته شده است. یادآور می شویم به روشنی از کارشناسان پرسیدید که نخاله چه هنگام ریخته شده و پاسخ دقیق دادند.  بنابراین با این پاسخ باز ایستادن پیگرد (موقوفی تعقیب) ضروری و الزامی است. تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگویان(وکلای) شکایت شده

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

 

 

 

 

دکتر علی صابری 223 بازدید 1399/10/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...