کارنامه ی دادفری (39)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (39)

علی صابری

 

به نام خدا

ریاست ارجمند شعبه 103 دادگاه کیفری دو بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 9900705 موضوع شکایت آقای ط.الف در  برابر موکل آقای الف.الف به اتهام جعل ، پیرو اخطار دفتر محترم دادگاه مبنی بر حضور و رویت نظر کارشناس ابلاغ شده به تاریخ 29/ آذر ماه / 1399 ، ضمن اعتراض شدید و اکید به بند دوم نظریه به شرح آینده تصمیم گیری شایسته قانونی و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی خواستاریم:

1- شکایت نخست شاکی بر جعل متمرکز است، از آنجائیکه شکایت می بایست یقیینی باشد به ویژه جایی که متهم مستقیماً معرفی می شود و شاکی کنونی نیز چنین کرده وی به قاطعیت مدعی است امضاء منتسب به او نیست ، بدیهی است در این فرض دادگاه به درستی با لحاظ استفاده از نظر متخصص فنی موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است.

2- اما به ناگاه شاکی که با آن قاطعیت مدعی بود امضاء مال او نیست تردید می کند و یک روز مانده به انجام کارشناسی ( تاریخ 18/9/99) احتمالاً بر پایه نقشه ای از پیش تعیین شده و شتابزده نظر خود را تغییر می دهد، آنچنان شتابی که حتی تاخر را اشتباه می نویسد، احتمالاً با همین مظلوم نمایی و طراحی و نا امید از امکان اثبات عدم انتساب امضاء، بحث سفید امضاء بودن را پیش کشیده و شوربختانه کارشناس محترم صالح را تحت تاثیر قرار داده است.

3- این  چنین رفتاری افزون بر تضییع حق ماهوی دفاعی موکل ، در شکل نیز واجد ایراد است حتی بر فرض  اثبات این امر (فرض محال) می دانید که صرف استفاده از سفید امضاءجرم نیست بلکه می بایست سوء استفاده ای در کار باشد یا امضاء بر پایه ضعف نفس اخذ شده باشد، دومی منتفی است چرا که شاکی در سن و موقعیتی نیست تا چنین ادعایی را مطرح کند دیپلم قدیم دارد  با سواد است و در همین ملک موضوع صلح ، دفتر املاک و مصالح ساختمانی دارد برای مردم مبایعه نامه ، اجاره نامه و غیره تنظیم می کند و از همه چیز آگاه است.

اما سوء استفاده : باید استفاده ای در کار باشد تا به سوء آن تبدیل شود برای  همین است که هم در قانون مدنی ( ماده 1301 ) سفید امضاء حمل بر  نمایندگی شده و هم به پیروی از آن در قانون جزا صرف سفید امضاء جرم نیست ، شاکی که می دانسته اگر بحث سفید امضاء را مطرح کند اولاً : به امضاء خویش اقرار کرده و ثانیاً : باید ثابت کند سفید امضاء  برای چه کاری در اختیار وی قرار داده شده است ، هوشمندانه ( از نوع منفی) بر عدم انتساب  امضاء پافشاری می کند تا مواجهه با پرسش های دادگاه درباره اعطای نمایندگی و استفاده و غیره نشود و بار اثبات را به دوش نکشد ،  همین مهم ایراد اساسی ورود کارشناس به بحث و ایراد اظهار نظر در بند 2 نظریه است که اکیداً بدان اعتراض داشته و اخذ توضیح کامل از شاکی را خواستاریم که چرا؟ کی؟ و چگونه و به چه انگیزه ای؟ سفید امضاء را به موکل تسلیم کرده برای چه هدف ، منظور و اقدامی؟؟ تا با فرض اثبات آن نقطه مقابل اش که سوء استفاده است آشکار شود.

4- با رویکرد علمی که در شما مقام محترم رسیدگی کننده سراغ داریم مطمئنیم که اگر هنگام شکایت بحث تقدم و تاخر و سفید امضاء مطرح می شد، با ریزبینی و دقت تمام حتی پیش از احضار مشتکل عنه، پرسش ها و موارد پیش گفته را می پرسیدید، اکنون نیز برای خروج از این بن بست، تصمیم گیری شایسته قانونی و اخذ توضیح کامل و کافی از شاکی در راستای آشکار شدن امور پیشین یاد را اکیداً و شدیداً خواستاریم.

5- فارغ از امر مهم پیش گفته بلحاظ فنی نیز بند 2 نظر کارشناس دارای ایراد تام و تمام است، آنچه را متخصصین امر امضاء ، در تشخیص درستی یا نادرستی امضاء می آورند، ایشان  بدون توجیه فنی و کارشناسی به احراز سفید امضاء بودن ربط داده موکل که دانش آموخته دانشگاه و دارای مقام و منصب اجتماعی بوده نیک می داند که اگر سفید امضاء در اختیار داشته باشد و بخواهد آن را پر کند ( بتاریخ موخر) می تواند به آسانی از تایپ استفاده کند و با پس و پیش کردن جمله ها و اضافه کردن عبارات ، نسخه تمیز و بی اشکال بدست آورد ، پس استناد به کج شدن خطوط آن هم از ابتدا برای توجیه نظریه نه تنها وافی به مقصود نیست بلکه خالی بودن دست شاکی و بی توجیه بودن فنی کارشناس را عیان و آشکار می کند، حتی اخذ توضیح از کارشناس نیز می تواند راهگشا باشد که چگونه به تقدم و تاخر پی برده است ؟

فاصله این تقدم و تاخر فرضی و برساخته  ذهن شاکی چه اندازه است؟ یک دقیقه ، یک روز ، یک هفته ، یک ماه یا ...؟

با توضیحی که درباره سفید امضاء از جهت مدنی و کیفری دادیم به فرض محال وجود سفید امضاء نیز صرف آن جرم نیست بلکه باید استفاده صحیح و به جای خود از سوی شاکی اثبات شود تا سند کنونی سوء استفاده تلقی گردد.

مابقی توضیحات فنی را در نقد نظر کارشناس که جنبه عرفی دارد و بر هر عقل سلیمی آشکارند به جلسه دادگاه وا می نهیم هر چند همین یک نکته برای اثبات غیر علمی بودن نظر ایشان بسنده است.

6- درباره جوهر که باز هم شاکی و کارشناس آن را پایه ادعا و نظر خویش قرار داده اند هر بیننده عاقلی با دیدن متن در خواهد یافت که متن با روان نویس نوشته شده وموکل نیز پذیرفته که آن را خودش نوشته و امضاء موکل نیز با همان روان نویس صورت گرفته است، شاکی محترم با خودکار خویش امضاء خود را پای برگه نهاده و شهود نیز با خودکار خودشان ، پس این چه جنجالی است که شاکی از شستشوی برگه و جوهر و دیگر آیتم ها حرف می زند و شگفت آنکه کارشناس نیز این عبارات را به هم می آمیزد و بند 2 نظر خویش را ابراز می کند.

7- کارشناس ارجمند که نیک آگاه بوده نظرش فنی و علمی نیست به صرف تقدم و تاخر و سفید امضاء اشاره ای گذرا دارد، اصلاً از ایشان می پرسیم چه بسا متن پیش از امضاء نوشته شده چگونه کارشناس امضاء را مقدم بر متن می داند و اگر فاصله و تقدم و تاخر به همین راحتی قابل احراز علمی است چرا دست کم میزان حدودی این فاصله احراز نشده و یا بیان نشده است، این گریز عمدی  نشان بارز بی اعتباری این بند از نظریه است ، به استدلال خویش مبنی بر آنکه تردید شاکی بر اینکه نخست امضاء را منتسب به خود ندانسته و سپس مدعی سفید امضاء بودن شده و اینکه این تردید نشان بی اعتباری ادعای وی است پافشاری کرده و لحاظ آن را در حفظ حقوق ماهوی و شکلی دفاعی موکل خواستاریم.

8- در پایان با تاکید بر اعتراض خویش ، با توجه به موارد پیش گفته و عدم انطباق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و واقعیت آن، که با چشم غیر کارشناسی نیز کاملاً مشهود و محرز است ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی را استدعا داریم.

 

با سپاسی دوباره        

دادفران شکایت شده     

علی صابری_مهدی شیرخانی

 

 

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه 103 دادگاه کیفری دو بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 9900705  موضوع شکایت آقای ط.الف در برابر موکل به اتهام جعل، پیرو نگاشته پیشینمان مبنی بر اعتراض به بند 2 نظر کارشناس ارجمند و گرامی، ضمن بقا بر آن و بدون آنکه بخواهیم دوباره و چندباره برای دادگاه ایجاد مزاحمت کنیم -چه می دانیم دادرس ارجمند خط به خط نوشته هایمان را با دقت و درایت می خوانند- با پوزش فراوان از دوباره نویسی به آگاهی می رسانیم:

 آنچه ما را بر آن داشت دوباره بنویسیم این بود که پس از حضور و ثبت لایحه خویش در اعتراض به نظر کارشناس آگاه شدیم شاکی نیز به این نظر اعتراض کرده بنابراین خواهشمندیم به دقت اعتراض وی که چند خط بیش نیست خوانده شود. خود او در اقدامی جالب به غلط بحث سفید امضاء را منتفی می داند و به قاطعیت می گوید هیچ سفید امضایی در اختیار موکل قرار نداده  و به روشنی این عمل را خلاف عقل و منطق دانسته است و خود را عاقل تر از آن می داند که چنین کند. پس می ماند بحث انتساب امضاء.  در این باره مطمئن هستیم که امضاء مال خود اوست و کارشناس نیز آن را تأیید کرد. به هر رو با پیش نهادن این نوشته خواهشمندیم با لحاظ آنچه در نوشته خویش پیش از این درباره منتفی بودن سفید امضاء گفتیم نیز درنظر گرفتن اعتراض شاکی که به قاطعیت وجود سفید امضاء نزد موکل را منکر شده و رد می کند تصمیم گیری شایسته قانونی را به عمل آورده، در صورت احراز لزوم ارجاع به هیأت کارشناسی تنها و تنها بحث انتساب امضاء مورد بررسی قرار گیرد. چه، خود شاکی وجود هرگونه سفید امضاء را منتفی اعلام کرده و کسی نمی تواند دلسوزتر از او به حال خودش باشد. بی گمان این تصمیم هم در صدور قرار کارشناسی و هم پرداخت هزینه آن کاربرد دارد. بنابراین خواهشمندیم با خوانش دقیق نوشته شاکی و هر دو نوشته ما تصمیم گیری شود. به لحاظ اینکه با سپری شدن مهلت اعتراض طرفین پرونده خدمت شما می آید و هنگام تصمیم گیری می بایست این پدافند (دفاع) را به عمل آوریم. چه، بیماری همه گیر مانع رفت و آمد بیش از این به دادگاه است و از سویی جا و هنگام گفتن و نوشتن این مطالب هم اکنون است. به ناچار نوشتار کنونی را پیشکش کرده، در صورت امکان آن را ثبت سیستمی کرده بازگو می کنیم که لحاظ آن را در تصمیم گیری شایسته قانونی خواستاریم.

 

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلا) شکایت شده

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

 

دکتر علی صابری 174 بازدید 1399/10/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...