تغییر کاربری اراضی و باغات (60)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(60)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه 101 دادگاه کیفری دو لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 0000318 موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر آقای ..... دائر به تغییر  غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات که هنگام رسیدگی 27/تیرماه/1400 خورشیدی ساعت 9 صبح تعیین و ابلاغ شده با ثبت وکالتنامه از سوی شکایت شده در نظام الکترونیک ثبت     قرارداد های وکالت و یافتن سمت نمایندگی قراردادی (وکالت) از ایشان در مقام دفاع از نامبرده به آگاهی می رسانیم:

1- شوربختانه نامبرده به بیماری همه گیر کرونا مبتلا شده و دوران قرنطینه را سپری می کند، گواهی های پیوست مؤید این ادعاست پس حضورش در این جلسه ممکن نیست و عذرش موجه است هرچند با دفاع به شرح آینده شاید ضرورتی به حضور و تفهیم اتهام نباشد.

2- به حکایت سند مالکیت صادر شده در سال 1395 که تصویر آن پیوست این نوشته است ملک دارای بنا اعلام می شود با یادآوری آنکه در سند پیشین ملک (17/08/1394) نیز وجود بنا تایید شده بود و این امر به آسانی با پرسش از اداره ثبت ثابت می شود ملاحظه می فرمائید که دست کم در رابطه با بنا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب کیفری است.

3- افزون بر آنکه استخر احداثی ویژه ذخیره آب است، و خصوصیت تفریحی ندارد و این امر با جلب نظر کارشناس اثبات شدنی است احداث آن به پیش از سال 1397 باز می گردد که این نیز در بر گرفته مرور زمان پیگرد کیفری است.

4- دیوارکشی نیز افزون بر آنکه جهت حفظ و حراست ملک صورت گرفته و واجد وصف مجرمانه نیست به پیش از سال 1397 باز می گردد همچین محوطه سازی مربوط به همان هنگام و مشمول همان حکم است یاد آور می شویم در اجرای تکلیف حرفه ای و بر پایه باور به سوگند شرعی و قانونی وکالت پیش از پذیرش هر پرونده درستی ادعای موکل را در حد بضاعت فنی خویش می آزمائیم، نگریستن به عکس های هوایی گوگل حتی بدون مجهز بودن به ابزار کارشناسی گویای آن است که پایان عملیات فیزیکی در ملک پیش از سال 1397 بوده است هرچند ملاک در احتساب شمول مرور زمان، آغاز عملیات فیزیکی و مادی مصادیق تغییر کاربری است به فرض محال که پایان عملیات را ملاک بدانیم همچنان به دلیل شمول مرور زمان صدور قرار موقوفی تعقیب لازم و ضروری مینماید.

در پایان با تکرار عذر قانونی موکل به دلیل بیماری و درخواست اکید خویش مبنی بر جلب نظر کارشناس تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

                                              با سپاسی دوباره

                                                    دادفران شکایت شده

                                               علی صابری- مهدی شیرخانی

 

 

دکتر علی صابری 71 بازدید 1400/06/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...