کارنامه دادفری (88)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(88)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 1059 داداههای کیفری دو تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9909980230700091 بشماره بایگانی 9900664 موضوع دادخواست شرکت .... علیه اینجانب ......و پیرو ابلاغ نظر کارشناس در تاریخ  16 شهریور 1400 و در مهلت قانونی یک هفته ضمن اعتراض شدید و اکید بدان به آگاهی می رسانم :

ابلاغ به اینجانب موثر نیست و باید به وکلایم آقایان علی صابری ومهدی شیرخانی ابلاغ شود و نظر کارشناس و مهلت یک هفته درباره ی من غیر مؤثر است چرا که وکلای من برای جلسه 12/12/99 ضمن اعلام وکالت در بخش کیفری پس از کیفرخواست و تعیین وقت در پرونده ی حقوقی و دادخواست اجرت المثل نیز برای همان روز اعلام وکالت کرده در هر دو بخش تمبر زده اند و مالیات پرداخت کرده اند و نیز برای جلسه رسیدگی 11 خرداد 1400 همین وکلا لایحه داده و لایحه ی ایشان از طریق سامانه دریافت و ارسال شده است که این یعنی در پرونده پیش از این اعلام وکالت کرده و سمت دارند و اگر نقص تمبر هم داشته باشند به فرض محال طبق ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله باید به ایشان اخطار رفع نقص شود .

وکلای اینجانب به صلاحیت دادگاه در جلسه 11/3/1400 اعتراض کردند که در این باره تصمیم گیری نشده است.

به فرض که دادگاه محترم صالح باشد می بایست با اعمال ماده 19 آیین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف نهایی رای کیفری در شعبه 75 دادگاه استان صبر کرد و این حق قانونی من است که تا آن هنگام مجبور به پرداخت دستمزد کارشناسی هیات سه نفره نشوم.

گذشته از همه اینها نظر کارشناس ایراد فراوان دارد که پس از ابلاغ قانونی نظر، به وکلای دارای سمت ام ایشان ضمن اعتراض به صلاحیت و تشریح ماده 19 موارد ایراد نظر را مستدلاً به آگاهی خواهند رساند.

با تجدید احترام

 

دکتر علی صابری 115 بازدید 1400/06/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...