ناخاطرات (25)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (25)
علی صابری 

 

سرور ارجمند و همکار پیشکسوت و استاد گرامی جناب آقای دکتر علی نجفی توانا
رئیس گرانمایه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

با درود و سپاس
    چنانکه پیش از این نیز نوشته ام به راستی درست نمیدانم اعلام نامهای درخواست کنندگان پروانه وکالت در سایت کانون وکلا به چه انگیزه ای ،با کدام هدف ، بر کدام مبنا و مستند ،به چه قانون یا منابع دیگری صورت می گیرد؟ نقش ، وظیفه ،مسئولیت ،حق و اختیار همکاران در این باره تا چه حد است ؟مرز آن کجاست و چه تأثیری در صادر شدن یا نشدن پروانه برای درخواست کنندگان دارد ؟ آیا روشن است که چه جهاتی در کدام موارد و چگونه موجب پروانه نگرفتن شده ؟ موضوع استاندارد ویژه دارد؟ و هزارها پرسش دیگر . آنچه در مورد محمدرضا. الف رخ داد بر من روشن نیست. همین اندازه می دانم که موضوع به کمیسیون تحقیق رفته بود. در ماه محرم بود که یکی از اعضای آن کمیسیون برای دعوتم به مراسم مذهبی برگزار شده در کانون تلفن کرد و در حاشیه موضوع پیش گفته را مطرح کرد و ... . ناگاه الف پروانه گرفت بدون آنکه با من روبرو شود و دست کم حرفهایم را بزنم . محمدرضا. غ پروانه نگرفت که نمیدانم ربطی به اعلام بنده داشته یا جریان قوی تری درگیر ماجرا بوده، درباره رسول. د از هیچ چیز آگاه نیستم اما و صد اما راهی را که آغاز کرده ام البته با کمی دلسردی خواهم پیمود . به تازگی درخواست دو نفر را در سایت دیدم و وظیفه خویش دانستم در دفاع از موکلینم در پرونده ملی خونهای آلوده با اشاره ای کوتاه اعلام موضوع کنم. اگر نه کتاب، دست کم جزوه ای مفصل می توان در نقد عملکرد این دو نوشت اما زیاد نویسی برای خودم افسردگی می آورد و برای شما ملال . پس برآنم که کوتاه بگویم.
  محمد. ع رئیس شعبه 15 دادگاه ت. الف در آن پرونده مشهور با پذیرش خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی ق. از مدار عدالت خارج شده و تن به زور حاکمیت داد. همان دادنامه که الف نیز با تجدیدنظر خویش لکه ی تاریکی در پیشینه قضایی خویش به جا نهاد و نهاد وکالت سرسری از آن گذشت .آری؛ ع. در دادنامه به جای آوردن استدلال های تجدیدنظرخواه و گسیختن دادنامه آنچه ناسزا بلد بود به تجدیدنظرخوانده یعنی بنده که اصیل پرونده بودم حواله کرد. برخوردهای شفاهی که جای خود ، توهین و هتاکی را که شاید در این دنیا مورد انکار ایشان قرار گرفته و قابل اثبات نباشد به جهانی دیگری وا می نهم و به داوری داور واقعی. همان هنگام عضو هیئت مدیره بودم و دادنامه را تقدیم مسئولین کانون کردم در پرونده جناب الف نیز دادنامه شعبه 15 که سراسر حمله و هجوم به من است را پیشکش کردم و وکیلم مصطفی کاظمی ماسوله نیز خدمت جناب مصباح رسیده موضوع را شفاف تر کردند. اینک ایشان نیز برایتان خواهند نوشت خودتان دادنامه را بخوانید و ببینید جدا از ماهیت در شکل چگونه انسانی مورد تعدی قرار می گیرد؟!
  و اما درباره دیگری یعنی حمید ف. د مورد حقوقی سازمان انتقال خون نیز موضوع روشن است ایشان که وظیفه دفاع از خوانده را به عهده داشته اند در هماهنگی با اعضای اداری و قضایی شعبه یکم دادگاه ح. ت چندسالی است که چنان عمل می کنند انگار نه انگار وکیلی در پرونده وجود دارد. .موضوع را با من شخصی کرده اند، با توسل به قدرت حاکمیت از اعمال قانون می گریزند. تنها و تنها بدین انگیزه که وکیل را دوره زده ،او را از ادامه مسیر دلسرد کند. مدارک و مستندات موجود است اگر قرار است اعلام نظر های ما مؤثر باشد و تحقیقی به عمل آید دستور دهید حاضر شده و مفصل توضیح دهم. اگر قرار است اتفاقی رخ ندهد و صرفاً اعلام اسامی تشریفات است خواهشمندم این نامه را بایگانی کنید و به گونه ای اعلام نظر کنید تا دیگر قلمی بر کاغذی نرود. چه یک برگ کاغذ یعنی کم شدن از درختی در جنگلی و اضافه شدن به آلودگی هوا در کنار دلهای آلوده و محیط اداری آلوده که اگر درباره آن دو دستمان نمی رسد کاری کنیم با ننوشتن شاید بتوان درختی را حفظ کرد . جایی در یکی از نوشته هایم به پیروی از «آندره مالرو» آوردم که از پرونده خونهای آلوده آن اندازه خاطره دارم که انگار صد سال زندگی کرده ام .بخشی از خاطراتی ناخوش، ضدخاطرات یا ناخاطرات مستقیماً مربوط به عملکرد این دونفر است. باشد که تاریخ داوری کند.

با دوباره گویی سپاس
همکارتان
علی صابری

ریاست محترم دادگستری استان تهران

با سلام
   احتراماً در خصوص آنچه در شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران در رابطه با پرونده خونهای آلوده در جریان است چنانکه بیش از یکسال است مینویسم و میفرستم و درخواست وقت ملاقات می کنم حتی شفاهی به هنگام حضورتان در شورای اسلامی شهر تهران چنین کردم و دریغ از یک واکنش، به آگاهی می رسانم شعبه مرا برای رؤیت دادنامه فرا خواند، بازخرد بدی در محیط مجازی داشت اعلام کردم ،تذکر دادید، دادرس برآشفت و گله کرد  و شاید تأثیر در روند دادرسی! بیش از 200 مورد اخطار نادرست درباره تبادل لوایح می آید، برایتان نمونه فرستادم و آب از آب تکان نخورد . اینک مدتی است آن دادگاه محترم برایم اخطار می فرستد که پیش تر نیز برایتان فرستاده ام و دو نمونه اکنون پیوست است . دادگاه نخستین وارد ماهیت تجدیدنظرخواهی شده، معلوم نیست دفتر دادگاه یا دادرس لوایح را می خواند و آن را بی ارتباط با دادنامه تشخیص می دهد! جای دادگاه عالی نشسته، تصمیم میگیرد دال بر بی ارتباطی. معلوم نیست بر کدام مبنا و به استناد کدام مجوز قانونی اخطار رفع نقص صادر می کند ؟! خودتان بخوانید و داوری کنید. مگر نه آنکه دادگاه نخستین مکلف است پس از دریافت دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی با وجود تمبر هزینه دادرسی و اینگونه امور شکلی و با تبادل لوایح با تجدیدنظرخوانده پرونده را به دادگاه عالی بفرستند؟ پس این اخطار چیست؟! مگر آنکه قانون آیین دادرسی مدنی به تازگی تغییری کرده باشد که من از آن ناآگاه باشم، در این صورت ضمن پوزش خواهی فراوان و بیکران خواهشمندم مرا راهنمایی کنید . بدین امید که همگی ما به یاری پروردگار در راه راست قرار گیریم.

با سپاس فراوان
علی صابری
اخطاریه
شماره ابلاغنامه: 941010022611160
شماره پرونده:8609980226101303
تاریخ تنظیم:13/11/94
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش. ب
ابلاغ شونده حقیقی: علی صابری
اخطار شونده محترم:
با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد،لذا مقرر می دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست شما صادر خواهد شد.
موارد نقص:
لایحه دفاعیه خواسته مبهم و ناخوانا است و باید صریح و روشن باشد و مرتبط با دادنامه لایحه دفاعیه تنظیم شود.
شماره ابلاغنامه: 9410100226111155
شماره پرونده:8609980226101299
تاریخ تنظیم:12/11/94
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش. ب
ابلاغ شونده حقیقی: علی صابری
اخطار شونده محترم:
با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد،لذا مقرر می دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست شما صادر خواهد شد.
موارد نقص:
عدم ذکر ادله و وسایلی که شما برای اثبات دادخواست تجدیدنظرخواهی خود دارید . عدم لایحه دفاعیه متناسب با متن دادنامه

 

دکتر علی صابری 1825 بازدید 1394/12/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...