ناخاطرات (31)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
ناخاطرات (31)
علی صابری


افزایش دیه از 8% به 10% 
پرونده کلاسه 8909980226100354 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی 9509970221200002
رای دادگاه
«... بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش یاد شده ،صصرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده با اصلاح ارش مقرر از هشت درصد به ده درصد دیه کامل تایید و استوار می گردد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی صابری به وکالت از نامبرده صدرالذکر در قسمت هایی که حکم به رد و بطلان قراررد دعوا صادر شده با توجه به درستی استدلال دادگاه محترم بدوی مستنداً به مواد 353 و 358 مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را تایید می کند.»
تایید حکم به رد دعوی در بخش هزینه های درمان گذشته بدون هیچ استدلالی. معلوم نیست چرا و چگونه بر پایه چه منطقی با کدام استدلال و استناد قانونی افرادی که وضعیتی همسان دارند بعضی هزینه درمان می گیرند و بعضی دریافت نمی کنند .یک بام و هزار هوا.

اشتباه تکراری دادگاه در اموری ساده که فقط وقت می گیرد و چیزی به هیچ کس نمی افزاید.
پرونده کلاسه 9009980226100404 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9409970226100655  
خواهان : خانم م.س با وکالت اقای علی صابری
خواندگان: 1- سازمان انتقال خون ایران 2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
رای دادگاه 
« در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از م.س ( وکیل متعاقبا عزل شده ) ...»

دادرس محترم شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران
با درود و سپاس 
    درباره پرونده 9009980226100404 موضوع دادخواست اینجانب به وکالت از موکل م.س به طرفیت وزارت بهداشت و غیره به خواسته جبران خسارت که منجر به دادنامه شماره 9409970226100655 مورخ 31/6/94 شده و این دادنامه در تاریخ 7/2/95 به اینجانب ابلاغ شده نگرشی ساده در متن دادنامه نشان می دهد موکل پیش از این مرا عزل کرده، پس دادنامه نمی بایست به من ابلاغ شود.خواهشمندم با ابلاغ بی اعتباری این ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی را اجرا کرده و دادنامه را برای خواهان بفرستید.
با دوباره گویی سپاس
علی صابری

دکتر علی صابری 1533 بازدید 1395/02/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...