ناخاطرات (35)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل- ناخاطرات (35)

دکتر علی صابری- وکیل دادگستری و عضو شورای شهر تهران

پیشکش به کسی که پوینده همیشگی راه عدالت بود معلمی بزرگوار به نام ناصر کاتوزیان.

1-    درباره پرونده خونهای آلوده ذوق و شوق فراوان داشتم. به هم بافته ای از عشق و وظیفه و احساس دین به نظام حقوقی کشورم در حالیکه 29 سال داشتم و جوان بودم و پرشور مرا برآن داشت که بین مدرسه و دادگاه آشتی دهم یا دست کم رفته و سوراخی در دیوار بی اعتمادی ایجاد شده بین آن ها بیفکنم. برای آموزه های نظری به سراغ اساتید رفتم بیش از 80 نامه به اساتید نوشتم، هیچکس پاسخ نگفت جز دکتر جمال سیفی که فراخوان مقاله در خبرگزاری ایسنا در روزنامه یاس نو پاسخ گفت و خودش در نقد دادنامه همه چیز را آورده، از گفتگوی شفاهی خود با استاد کاتوزیان پس از صدور نخستین دادنامه به تاریخ 10 تیر 83 در گفتگویی در روزنامه شرق سخن گفتم آن را بازگو نمی کنم هرکه کوچکترین گامی در کمکم برداشت برایش نامه نوشتم از جمله محسن ایزانلو و محمود کاظمی. نامه ها را در آینده خواهید خواند اگر سواد بسنده نداشتم دست کم قدرشناس بودم .در این راه و برای فراهم شدن گنجینه پژوهشی کم کم بایگانی خود را واکاوی و بازیابی می کنم و خوانندگان را در جریان خواهم نهاد. به گفته رضا براهنی شاعر و بیش از آن منتقد ادبی همزمان خودمان برای نسل بی سن فردا می نویسم .

اینک متن نامه به استاد کاتوزیان                                    

"استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان"

باسلام واحترام

بدینوسیله خواهشمندم مرا در تصمیم گیری وگزینش راه درست برای اقامه دعوی وتشریح مبانی نظری موضوع راهنمایی فرمائید.

چنانکه بیگمان آگاهید درپرونده خونهای آلوده دولت بدون تفکیک موارد به جهت تولیدِِ، ورود، توزیع وکنترل فرآوردهای خونی آلوده به جبران خسارت مادی ومعنوی آلوده شدگان محکوم شده لیکن سقف این خسارت با الهام از مبنای دیه درهمان حد وبرهمان مبنا تعیین شده است دشواری اقامه دعوی درکشور خارجی وگوناگونی راههای آلوده شدن مانع بزرگ اقامه دعوی علیه شرکت تولید کننده بود اما درادامه راه آگاه شدیم که شرکت "مریو" فرانسه که تولیدکننده فاکتور انعقادی 9 بوده وباعث آلوده شدن بیش از 200 تن به ایدز شده در ایران نمایندگی دارد همین امر مرا بر آن داشت که بی اندیشم آیا میتوان با وجود دریافت خسارت از دولت به استناد عیب ونقص ابزار و وسایل اداریش از تولید کننده نیز طلب خسارت کرد واگر چنین است چگونه وبا چه راهکاری دراین فرض میزان خسارت برچه معیاری تعیین خواهد شد این ها وپرسش های دیگر که با خواندن کتاب شما به نام "مسئولیت مدنی ناشی ازعیب تولید" درذهنم جرقه زد برآنم داشت که با یاری درخواست از شما وارد مرحله جدید این پرونده شوم بی گمان برای هر حقوقدانی مایع افتخار است که راهنمایی وکمک فکری جنابعالی را با خود داشته باشد بدیهی است راه وشیوه این یاری خواستن درحالتی که کمترین مزاحمت را در تحقیق علمی شما در پی داشته باشد با راهنمایی جنابعالی ممکن خواهد شد باوجود آگاهی از آنکه جنابعالی درکارهای عملی کمتر دخالت میکنید یا اصلاً دخالت نمی کنید با این فرض ذهنی ایجاد زحمت کردم که این پرونده ملی است وتمام تحقیقات شما هدفی نداردمگر پی جویی عدالت وکجا بهتر از اینجا برای اجرایی شدن اندیشه های نظری شما.

 پیشاپیش از راهنمایی شما در این راه سپاسگزارم.

باسپاس فراوان

علی صابری

دکتر علی صابری 1126 بازدید 1395/04/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...