وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(20)

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(۲۰)

هنگامی که ما وکلا دادرسی می کنیم

علی صابری

با سپاس از رضا نوروزی که رای داوری را در اختیارم نهاد و پیشکش به دکتر نصیری که طرفدار واقعی پایدار شدن مرکز داوری کانون وکلا است .

1-  پیشتر نوشتم که مرادم از وکالت حرفه ای چیست اکنون که تب وتاب انتخابات دوره بیست وهشتم هیئت مدیره فروکش کرده باز می توان این مفهوم را بیان کرد . در طول یکی دوماه اخیر بحث کیف به دست و غیرکیف به دست شروع شد و ائتلاف وکلای حرفه ای شکل گرفت. صدالبته که هر ائتلافی خیر است و منطبق با دموکراسی اما اینکه کسی یا گروهی خود را وکیل حرفه ای بداند و دیگران را نه، یا باید تعریف خود را از حرفه ای بودن ارائه دهد یا ... .

2-   پس اجازه دهید کم کم به مفهوم کارنامه وکالتی نزدیک شویم هر وکیلی که ادعای حرفه ای بودن دارد اندوخته و آموخته های خویش را در قالب نوشتار در اختیار جوانان قرار دهد و نیز حق داشته باشد کارنامه وکالتی دیگران را علنی کند بویژه آن کسانی را که ادعای حرفه ای بودن دارند تا برگزیده شدن برای عضویت در هیئت مدیره قاعده مند شود و وکلا مستند کسی را برگزینند یا رد کنند .

3-  آنچه در شماره پیش نوشتم بازخورد به دنبال داشت. همین جا از دوستم صادق سلیمی می خواهم که بخشنامه رئیس دادگستری را در اختیارم قرار دهد. تعریفی که وکلای پایه یک و کارآموزان همکار در دفتر من از وکالت حرفه ای دارند ایجاب می کند به عنوان تعهد اجتماعی و تکلیف صنفی ابطال بخشنامه غیرقانونی را پی گیرند . منتظر دوست صادقم هستم اما سو گیری جناب کوچصفهانی که نامزد هیئت مدیره بودند و ظاهراً انصراف دادند جالب تر بود افزون بر آنکه در ماهیت می توان بحث من و ایشان را درباره اجرای محکوم به دولتی پی گرفت از نظر شکلی سنجش ایشان از مفهوم وکالت حرفه ای جالب بود . طبیعی است که ایشان می توانند این مفهوم را قبول نداشته باشند یا اگر هم قبول دارند عملاً گامی برندارند اما نوشته ایشان بیشتر نقد من و امینی بود تا نقد این اندیشه و مفهوم، بیشتر جهت گیری انتخاباتی بود که خوشبختانه انصراف دادم و راحت تا 2 سال دیگر می توانم وکالت حرفه ای بنویسم تا در دامنه این راه قرار گیریم . بارها نوشتم که می توان در میان فعالیت های روزمره تعهد به نظام حقوقی را اجرا کرد نمونه را هم دادم . نظر ایشان را نیز خواندید . داوری باشما .

4-  راستش این رای داوری را که یکی از همکاران پیشکسوت که در نهایت تائید صلاحیت نیز شده و عضو هیئت مدیره دوره بیست و هشت نیز شدند آن را صادر کرده اند و سرداور پرونده بوده اند، آوردم تا ما جوانترها ببینیم دادرسی چه اندازه پیچیده است هنگامی که خودمان به عنوان داور عملاً آن را انجام می دهیم چه می کنیم و چه باید بکنیم . رای داور را بخوانید. آیا با آنچه در مورد رای دادگاه آموخته ایم منطبق است؟ توجه کنید داوری از تشریفات دادرسی معاف است نه از اصول آن . رای داور باید مستدل و مستند باشد، مقدمه اسباب موجهه و منطوق داشته باشد بویژه هنگامی که وکیل دادگستری مدعی وکالت حرفه ای و کیف به دستی آن را صادر کند . بخوانید و نظر دهید که چه میزان این چنین است. باشد که کمی از حمله به دادرسان بکاهیم و به دانش و پژوهش خویش بیافزاییم . باشد که هم جوانترها ببینند داوری اعم از دادرسی در دادگاه و یا داوری با معنای خاص چقدر پیچیده و سخت است و هم پیشکسوتها بدانند چه مسئولیت سنگینی در آموزش جوانترها دارند و عملاً چگونه باید الگو شوند و نیزهم هیئت مدیره دوره 28 بداند کجای کاریم و باید از کجا آغاز کنیم، به هیچ وجه آهنگ نقد ماهوی رای داوری را ندارم. به لحاظ شکلی رای بیشتر شبیه نظریه کارشناسی است و شاید از آن هم کم کیفیت تر است انتظار می رود هنگامی که وکیل دادگستری داور است مستدل و مستند تر از دادرس دادگاه بنویسد نقد سرداور آقای ا.س را در دستور کار ندارم نظری داده اند و رایی اما میخواهم شما جوانترها به مفهوم وکالت حرفه ای بیشتر بیندیشید و بیشتر از یا دست کم هم اندازه سنجش کار دادرسان نوشته ها رفتار و اعمال خود ما وکلا را نیز بسنجید و به عبارت بهتر باهم بسنجیم و چنین کنیم. آهنگ تخریب ندارم انتخابات گذشته و خوشبختانه حرکتم شعاری و تبلیغاتی نیست، می خواهم وکالت حرفه ای تقویت شود و نسل بعدی وکلا قوی تر  بیایند. چه راهی بهتر از آموزش عملی .

{اگر در برخی از بخش ها متن نامفهوم است واژه هایی قابل خوانش نبوده اما اساس چیزی که نوشتم و به آن نظر دارم منطوق رای است که قابل خواندن است اما نامفهوم است و فصل خصومت که هدف از دادرسی است را دربر نمی گیرد}

اینک متن رای

جناب آقای .... ریاست محترم شعبه 26 دادگاه عمومی تهران

با سلام و احترام

با تشکر از اعتمادی که به اینجانب مبذول و بعنوان سرداور پرونده کلاسه 85/70 انتخاب فرموده اید به استحضارعالی میرساند:

پس از انتخابات و قبول سرداوری ابتدا پرونده مورد مطالعه قرار گرفت سپس در مورخ 23/5/89 بوسیله نمابر اقدام به مکاتبه با متداعیین جهت ارسال مدارک و مستندات هریک نموده که شرکت الف (خواهان) و شرکت ب (خوانده) اقدام به ارسال مدارک و مستندات خود بانضمام لایحه دفاعیه به دفتر اینجانب نموده که با بررسی آنها از داوران و وکلای طرفین دعوت بعمل آمده که ...... ومهندس« ر» داور محترم شرکت خوانده و آقای دکتر«ج» داور محترم و سرکار خانم« ف» وگکیل محترم شرکت خواهان در دفتر اینجانب حضور بهم رسانیده و وکلای طرفین و داوران ادعاها و دلایل و نظرات خود را اعلام و پاسخگویی و دفاع بعمل آوردند و در نهایت این نتیجه حاصل و توافق گردید که جهت حل و فصل موضوع و اثبات صحت و سقم ادعای طرفین و احراز تخلف یا عدم تخلف هریک نیاز به ارجاع امر به کارشناس متخصص به  انتخاب اینجانب می باشد که مراتب در مورخ 29/7/85 کتباً به استحضار حضرتعالی رسید و سپس اقدام به انتخاب کارشناس توسط اینجانب طبق توافق بعمل آمده گردیده وجناب آقای دکتر« ا.ر» و کارشناس دادگستری برای بررسی و اظهارنظر در خصوص اختلاف طرفین انتخاب و مراتب به ایشان و طرفین تلفنی ابلاغ که مورد موافقت همگی قرار گرفت بعد از آن آقای کارشناس محترم جلساتی جهت انجام و بررسی مورد با داوران محترم منتخب متداعیین تشکیل و در ماهیت نظر خود را به اینجانب اعلام که مجدداً بصورت نمابر مورخ 12/10/85از داوران و کارشناس برای استماع نظریه مذکور برای مورخ 16/10/85 ساعت چهار بعدازظهر دعوت بعمل آمد که در وقت مقرر جلسه در دفتر اینجانب تشکیل و آقای دکتر«ح» کارشناس منتخب مورد توافق طرفین و اینجانب نظر خود را در مورد تکمیل و تحویل دستگاه خریداری شده موضوع قراردادبا تخفیف پانزده میلیون تومان اعلام داشته که مورد توافق داوران و اینجانب و آقای مهندس «م» از مدیران شرکت خوانده که بعنوان نماینده آن شرکت همراه داور منتخب در جلسه شرکت کرده بودند قرار گرفت سپس صورتجلسه داوری بر همان مبنا تهیه و تنظیم و جهت شرکت خوانده ... اقدامی از طرف شرکت خوانده برای امضاء و اعاده آن بعمل نیاورده و بعد از چند مرحله مکاتبه و عدم اقدام در زمینه امضاء نظریه مذکور اینگونه به نظر رسید که شرکت خوانده با توافق داوری بعمل آمده و نظریه داوران و سرداور و کارشناس و تصمیم متخذه مخالف می باشد لاجرم جهت جلوگیری از اطاله دادرسی به کارشناس منتخب ابلاغ گردید که با بررسی مدارک طرفین و بازدید از دستگاه صحت و سقم ادعای طرفین و نظریه کارشناس خود را اعلام نمایند که مشارالیه اقدام به انجام مورد نموده و طی نظریه شماره 5110-10/11/85 در دو صفحه با پیوست نمودن چهارقطعه عکس چنین اظهارنظر فرمودند که (( در اینکه این دستگاه کامل نشده و... نیست و با توجه به جمیع جهات و قرائن هنوز 20% (بیست درصد) از کل قرارداد انجام نشده است « 80% از کل قرارداد انجام شده است» بنابراین با بررسی موضوع و نظریات وکلای محترم داوران محترم طرفین و نظر کارشناسی اعلامی بشرح آتی مبادرت به اعلام نظریه داوری میگردد:

نظریه داوری

طبق قرارداد عادی منعقده فیما بین شرکت الف و شرکت ب مقرر گردیده که یک دستگاه ماشین تست  بمبلغ چهل و پنج میلیون تومان توسط شرکت خواهان ساخته و در اختیار شرکت خوانده قرار داده شود.

شرکت خواهان مدعی است که حسب بند دوم از ماده سوم قرارداد شرکت خوانده متعهد پرداخت 20% از کل مبلغ قرارداد پس از پیشرفت ساخت فیزیکی 50% دستگاه خریداری شده علاوه بر پیش پرداخت بوده که پیشرفت مذکور انجام و طی نامه شماره 6255/1161/83 مورخ 1/7/83 مورد تائید شرکت خریدار قرار گرفته و شرکت خواهان مدعی است که 80% از دستگاه مورد تعهد ساخته شده که این امر در حد قدر متیقن 50% مورد پذیرش شرکت خوانده قرار گرفته لکن اقدامی در خصوص پرداخت مبالغ ریالی قرارداد بعمل نیاورده است و مکاتبات مکرر نیز پاسخ عملی نداشته لاجرم در راستای اجرای بند 13 قرارداد اقدام به مکاتبه جهت تعیین داور و اجرای حکمیت نموده و داور خود را نیز معرفی لکن شرکت خوانده اقدامی در این زمینه معمول نداشته در نتیجه با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم تقاضای انتخاب دارد شرکت...و اظهار نظر داوری را نموده.

شرکت خوانده در پاسخ مدعی عدم ساخت دستگاه خریداری شد. طبق مشخصات اعلامی ر قرارداد گردیده و مدعی است که اطلاعات ارائه شده و گزارش بازدید و مکاتبات دریافتی از فروشنده در موارد 1-عدم استفاده از سیستم plc جهت عملیات کنترل دستگاه 2- عدم رعایت فرکانس موجود در زمینه قرارداد و تغییر آن به rpm(1000) 3- عدم تنظیم میزان جابجایی دستگاه با دقت 10/1 بصورت سیستم plc  مغایر با بندهای مندرج در ضمیمه قرارداد ++++++ارسالی بشماره 283/110/85 مورخ 9/6/85 پیوست نموده و منکر توافق با شرکت خواهان در خصوص پیشرفت فیزیکی 50% از ساخت دستگاه نیز می باشد که با توجه به توافق بعمل آمده در ارجاع امر به کارشناس و انجام مورد و بازرسی موضوع توسط کارشناس منتخب و بازدید از دستگاه مورد قرارداد و عکس برداری از آن و اظهارنظر در این خصوص که قبلاً بیان شده و پیوست گردیده و نظریات وکلای محترم طرفین و داوران آنها و عنایت به این موضوع که 25% از مبلغ قرارداد بدواً بعنوان پیش پرداخت تودیع گردیده و طبق بند 2-3 ++++++++++ از مبلغ قرارداد پس از پیشرفت پنجاه درصد کار ++++ در مقابل اخذ چک معادل در وجه فروشنده پرداخت ننمود و اینکه شرکت سازنده در حالتی تقاضای پرداخت 20% از مبلغ قرارداد را از شرکت خوانده نموده که مدعی ساخت بیش از 80% دستگاه و در قدر متیقن حداقلی 50% مورد پذیرش خوانده بوده هرچند که این امر از طرف خوانده رد شده ولی توجها و با عنایت به نظریه کارشناس محترم مورد توافق داوران واینجانب که (80% از کل قرارداد را انجام شده اعلام داشته اند). لذا تخلف خوانده از مفاد و بندهای قرارداد منعقده محرز و مسلم می باشد و با احراز تخلف بعمل آمده از اجرای تعهدات قراردادی شرکت سهامی عام فنرسازی خاور (خوانده) به پرداخت خسارات وارده بر شرکت تعاونی بهین ساز مشاوران طبق قرارداد منعقده و نظر دادگاه محترم ملزم و مکلف می باشد.

داور شرکت خواهان                        سرداورمنتخب شعبه 26 دادگاه عمومی

    آقای ج                                           آقای ا.س

دکتر علی صابری 3079 بازدید 1392/12/26 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...