ناخاطرات(45)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (45)

علی صابری 

 

جناب آقای دکتر لطفی
سرپرست ارجمند دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

بادرود و سپاس
    پیرو نوشته های پیشین درباره پرونده خونهای آلوده نامور به هموفیلی ها به آگاهی می رسد؛ فرستادن همه پرونده ها به یک شعبه برای رسیدگی، هوده ها و زیان های خود را دارد. پیش تر بخشی از آن را گفته ام که نیازی به بازگو کردن آن نیست و از مابقی نیز درمی گذرم. به تازگی یکی از پرونده ها به شعبه 52 (دکتر قربانوند) رفته و دادنامه ای صادر شده که گرچه شاید برآیند مانند دادنامه های شعبه 12 باشد اما نوع نگاه و نگارش بویژه در بخش زیان معنوی دگرسان است. بدون دخالت در نظام تصمیم گیری شما خواهشمندم با لحاظ همه جوانب اینگونه پرونده ها را از این پس ارجاع کنید. اینکه به یک شعبه روند یا شعب گوناگون تصمیم مهمی است که دست کم از لحاظ نظری می تواند در پیشرفت علوم حقوق کارا باشد. توضیح بیش از این را روا نمی دانم.


بادوباره گویی سپاس
دادفر دادبردگان دادگاه نخستین
علی صابری

دکتر علی صابری 1353 بازدید 1396/06/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...