ایجاد رویه یکسان در برداشت از قوانین

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل


نامه به دادستان کل کشور و پیش نهادن دو دادنامه از شهرهای لواسان و صوفیان با برداشت دگرسان از قانون درباره ی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست مهریه با توجه به قانون جدید ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور برای ایجاد رویکرد یکسان در برداشت دادگاهها از یک قانون


ایجاد رویکرد یکسان در برداشت از قوانین در دادگاهها ( رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور)

علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه ها را در اختیارم نهاد.

دادستان گرامی کل کشور 
جناب آقای منتظری
با درود و سپاس
بدینوسیله دو دادنامه از دادگاههای دادگستری لواسان و صوفیان پیش نهاده می شود. در اولی بی توجه به قانون تازه برنامه ششم توسعه که از آغاز 1396 لازم الاجراست به دعوی رسیدگی می شود. اما دومی با استنباط از بند مربوط در ماده 113 دعوی را در موقعیت کنونی درخور شنیدن نمی داند. شماره پرونده نشان می دهد هردو پس از قانون پیش گفته پیش نهاده شده اند و از هرجهت در امور موضوعی می بایست یکسان با آن ها رفتار می شد. لیکن دگرسانی برداشت دو دادرس دو گونه رویه بوجود آورده که یکسان سازی آن بر عهده ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. از آنجا که موضوع به هردلیل متأسفانه یا خوشبختانه روزمره و جاری است و مدت اجرای برنامه ششم نیز محدود و نظر دادرسان دیوان عالی کشور می تواند در تشخیص خوبی یا بدی قانون و پی گرفت یا عقب گرد از آن در قوانین برنامه های بعدی پر نفوذ باشد، شتاب در رسیدگی و طرح موضوع موجب سپاس است. یادآور می شوم هم در این مورد و هم در موارد دیگر پیشکش کننده دادنامه های دگرسان از برآیند بررسی شما ناآگاه می ماند. نمی فهمد برداشتش نادرست بوده و موضوع درخور طرح در هیئت عمومی نیست؟ یا نکته ی دیگری دارد که درخور طرح است اما چه هنگام و خیلی پرسش های دیگر. کاش بشود بصورت عمومی اینگونه موضوعات را اعلام کرده یا بخشی را در دادستانی معین کنید تا بدان بپردازد و همگان را آگاه سازید. این نامه به پیوست دو دادنامه با پست سفارشی دو قبضه فرستاده می شود که برگشت نشدن آن به معنی دریافت شدن و به دست گیرنده رسیدن است.


با سپاس فراوان
علی صابری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره پروانه 8129

 

دکتر علی صابری 1259 بازدید 1396/06/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...