پی نوشتی بر وجه التزام در حقوق ایران

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر وجه التزام در حقوق ایران 9 (الف)
علی صابری
 
1- با این پرونده زیاد کار داریم. دادنامه دادگاه نخستین، مرحله بالاتر و غیره. از آنجا که عادت داشته و دارم پرونده هایم جدا از برد و باخت، کامل و دقیق باشند نوشته ای را که به پیوست خواهید خواند فراهم آورده ام. همکارم دوشنبه پانزدهم و چهارشنبه هفده آبان به دفتر دادگاه رفت اما برای گرفتن نوشته کامروا نشد. پرونده پیش دادرس است، پس از دادنامه به دفتر خواهد آمد، سمت نداری و ... .
2- در جلسه ی رسیدگی، دادفر خواهان ها گفت که نوشته دارد. دادرس دادگاه که با شکیبایی نوشته ی مرا می خواند بدون آنکه آن را به طرف دهد تا بخواند گفت که خواهان باید هر چیز را می خواهد در دادخواست بیاورد و در نشست دادرسی جایی برای نوشته ی خواهان نیست. این گفته درست می نماید به شرط آنکه اصولی و مبنایی تبیین شده و بر پایه ی درست همه جا و همه هنگام چنین رفتار شود. دادفر گفت که در پاسخ به اظهارنامه ی ما نوشته فراهم شده است و دادرس پاسخ داد که جای پاسخ به اظهارنامه دادگاه نیست. نوشته را نگرفت و به دنبال آن من نیز نتوانستم آن را بخوانم اما در پایان نشست قرار شد نوشته در دفتر ثبت شود و من که از دادرسی بیش از یک ساعته خسته شده بودم نماندم  تا آن را بدست آورم. البته دادفر رفتاری کرد که آن را درستون اندر ماجرای روزگار دادفران (4) خواهم نگاشت و در شماره ی 15 سپهر عدالت چاپ خواهد شد. اینجا بیش از این چیزی نمی گویم.
3- با خود می اندیشم حقوق به کنار، اندکی هوش بسنده بود تا دادفر با اعلام آمادگی من برای تنظیم سند رسمی بخواهد که این موضوع در قالب گزارش اصلاحی بیاید تا حتی در انگاره ی نبودن دادخواهم نیز این بخش با صدور اجرائیه پیش رود. در این صورت وجه التزام بدون نیاز به استعلام داوری میشد و دادرس دادنامه اش را می داد. هرچند در آغاز دادرسی دادرس گفت که وجه التزام را نمی پذیرد و آن رفتاری که گفتم سپس خواهم آورد رخ داد. اما در پایان شوخی یا جدی گفت دادنامه خواهد داد و ناگزیر مرا نقره داغ خواهد کرد. پس به نفع خواهان ها بود که الزام را آنگونه که گفتم پیش ببرند و وجه التزام نیز راه خود را بپیماید. این دیر تصمیم و کم اندوخته گی دادفر چه زیانی که به دادخواهانش نزده ! و دادرسی را به درازا نکشانده است . آسیب شناسی اینگونه رویکردها، نوشته ی درازدامن می خواهد. امروز که خبر ناگوار رفتن استاد عراقی نمی گذارد دست و دلمان به کاری رود باشد برای آینده و آیندگان.
 
 
ریاست محترم شعبه 38 دادگاههای حقوقی تهران
 
با درود و سپاس
    درباره ی پرونده ی  9609982160300492   به شماره بایگانی 960508 که دارای هنگام رسیدگی به تاریخ 8 آبان 96 بوده و برای پرسش از اداره ی ثبت اسناد و املاک درباره ی واپسین مالک هنگام یادآوری  ( وقت احتیاطی ) تعیین شده است. نظر به اینکه وکیل ارجمند خواهانهای گرامی در نشست رسیدگی اعلام کرد که نوشته ای برای پیشکش کردن به دادگاه دارد و در پایان نشست قرار شد آن را ثبت کند و طبیعی بود که فرصتی برای خوانش و آگاهی از آن برایم ایجاد نشد و در جهت رعایت اصل تناظر و با در نظر گرفتن حق موکل (خوانده ی دعوی) هم در این مرحله از رسیدگی و هم برای مراحل احتمالی بعدی خواهشمندم دستور دهید روگرفت (کپی) از نوشته ی پیش گفته با هزینه ی شخصی در اختیارم قرار گیرد. برای آوردن این نوشته و دریافت روگرفت همکار دفترم سرکار خانم مونا مرادی با مشخصات مندرج در اوراق هویت ( کارت ملی) که همراه خواهند داشت به عنوان نماینده خدمتتان معرفی می شوند.
بادوباره گویی سپاس
وکیل خوانده
علی صابری

 

دکتر علی صابری 1420 بازدید 1396/08/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...