ماده 19 قانون صدور چک در نظر و عمل

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 19 قانون صدور چک در نظر و عمل
علی صابری
 
با سپاس از دوست و یارم مهدی شیرخانی و پیشکش به خود او. 
1- شاید هنگامی که نوشته ی همکار پیشکسوتمان اسماعیل مصباح را در شماره ی 76 مجله مدرسه ی حقوق خواندم نمی پنداشتم هیچ گاه در عمل با چنین رویکردی رو به رو شوم. آموزه ی ایشان در خور احترام می نماید اما به نظر نمی رسید اجرایی شود تا اینکه دوستم مهدی شیرخانی دادنامه های پیوست را به من داد. چنانکه خواهید دید در دادنامه ی شعبه ی 101 دادگاههای جزایی لواسان، روال معمول پیموده شده اما دو دادنامه ی دیگر از شعبه ی 2 حقوقی آن دادگاه راهی دیگر را پیش گرفته است. به دلیل سازش طرفین، کار به تجدیدنظر نکشیده. به نظر شما خوانندگان، آیا می توان از هیئت عمومی دیوان عالی کشور یکسان سازی رویکردها را درخواست کرد؟ درباره ی زیان دیرکرد پرداخت نیز دیگرسانی به چشم می خورد. آن را نیز بهنگام پی خواهیم گرفت.
2- نخست نوشته ی پیش گفته ی همکارمان را خواهید دید و سپس دادنامه ها را خواهم آورد.
 

دکتر علی صابری 2468 بازدید 1396/09/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...