افزونی بر ضرورت یا اختیار برای

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
افزونی بر ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه ی دادرسی (لزوم یا عدم لزوم تشکیل جلسه برای رسیدگی واخواهی در پرونده های مدنی)
علی صابری
 
باسپاس از مهدی شیرخانی و پیشکش به استاد دکتر حسن محسنی .
1- دادنامه ی نخستین این پرونده را با موضوع پیمان هایی که دو تعهد همبسته دارند در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی به داوری نشسته و نوشتار را برای چاپ در نشریه رویه ی قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عباس میرشکاری دادم .
2- درباره ی نوشتار ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه ی دادرسی بسیار خرسندم از آنکه مجله ی نقد رأی که از قضا نوشته هایش را دادرسان می خوانند و این تجربه را از گفته های دادرس شعبه 38 برگرفته ام، دیدگاه من و دکتر محسنی را باهم چاپ کرد. دیدگاه دکتر محسنی بسیار علمی و خواندنی است. موجب خراش در باورم از یک سو شد اما از سوی دیگر انگیزه شد تا بیشتر بخوانم و بدانم و انگاره های دیگر را در این باره بیازمایم .
3- خواستم با دکتر محسنی در جلسه ی رونمایی از کتاب عباس میرشکاری در این باره و همکاری های دیگر گفت و گو کنم، که شوربختانه دیر آمدند و زود رفتند. خیلی دوست داشته و دارم درباره ی آن دادنامه ای که در موضوع مزاحمت و ممانعت از حق آورده بودم و نشد که با عباس میرشکاری کاری بر روی آن کنیم با دکتر محسنی همکاری کنم و چیزی بنویسیم حتی با دو دیدگاه دگرسان. نیز خواستار آن هستم که درباره ی این دادنامه چیزی بنویسند.
4- چنانکه می بینید جدا از چیستی پرونده، پرسش آن است که آیا دادگاه مدنی هنگام رسیدگی به واخواهی آیا مکلف است نشست رسیدگی برگزار کند یا خیر؟ شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این باره می نویسد : (عمده ایراد تجدیدنظرخواهان به عدم تعیین وقت جهت رسیدگی به واخواهی است که این امر فی نفسه موجب بطلان دادنامه نیست). می بینید که دادگاه بر این باور است که تشکیل جلسه دادرسی در رسیدگی به واخواهی ضرورت ندارد و اگر دادگاه نخستین چنین نکرد این امر لزوماً و فی نفسه از موجبات گسیختن دادنامه اش نیست. بی گمان دیدگاه مخالف نیز وجود دارد. کوشش خواهم کرد دادنامه بیابم و بیاورم.
5- البته که در این موضوع به آنچه من و دکتر محسنی به چالش کشیدیم دگرسانی وجود دارد اما شاید همسانی هایی نیز وجود داشته باشد. به هرحال کسی که آنجا بر این باور بوده که تشکیل جلسه الزامی است اینجا شاید به برآیند دیگری برسد و البته به عکس نیز.
6- پرسش از اینجا آغاز می شود که واخواهی نوعی اعتراض و گونه ای تجدیدنظرخواهی است یا ادامه ی رسیدگی در دادگاه نخستین؟ پاسخ هرچه باشد ممکن است در تصمیم گیری درباره ی درستی یا نادرستی این دادنامه به کار آید. به هرحال اگر واخواهی را تنها رسیدگی به ادعاها و دفاع های خوانده ی بازمانده از دادرسی بدانیم، دیگر شاید آن حقوقی را دکتر محسنی برای خواهان برشمرده و بر پایه آن نشست دادرسی را ضروری دانستند اینجا به کار نیاید. هرچند به هرحال حقوق خوانده مانند انکار و تردید نسبت به سند خواهان، دعوی تقابل و جلب ثالث به دادرسی ممکن است موجب شود برگزاری نشست دادرسی در رسیدگی واخواهی را الزام دادرس بدانیم نه اختیار او . شاید بدین موضوع باز گردم و آن را تکمیل کرده و جایی چاپ کنم .
 
اینک دادنامه

دکتر علی صابری 906 بازدید 1396/09/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...