تکیه بر اسناد حقوق بشری(4)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تکیه بر اسناد حقوق بشری (4) 

علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی که دیشب دادنامه ها را در محیط مجازی یافته و برایم فرستاده بود. این روزها خوشوقتم  که بیشتر در کنارش هستم  و افزون بر همکاری در لواسان، همسایه هم هستیم.

1- درباره ی ماده 113 برنامه ی پنجساله ششم و رویکردهای گوناگون دادگاه ها پیش تر نوشته ام. نامه ای نیز به دادستان کل کشور ... . همچنین اینکه برنامه های پنجساله چه ایراداتی دارد نیز گفته ام.

2- دادگاه های اختصاصی و تخصصی و آثار خوب و بد آن جای خود اما آیا قانونگذار حق دارد آن هم در قانونی پنجساله یا به عبارتی کوتاه مدت، برخی پرونده ها را به مرجعی دیگر بفرستی و اگر چنین کرد رویکرد دادگاه ها باید چه و چگونه باشد؟! آیا ماده 113 ارشادی است؟!

3- افزون بر اسناد حقوق بشری دست کم در نظر می توان کار قانونگذار را به داوری نشست و اختیار قانونگذار در اینگونه عمل کردن را به داوری نشست. هدف بی گمان کاستن از بار پرونده هاست اما اصول چه می شود؟

 

 

 

دکتر علی صابری 1637 بازدید 1396/10/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...