تغییر کاربری اراضی و باغات (1)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات (1)
علی صابری
 
پیشکش به دوست نازنین و همشاگردی گرامی ام سید محمد موسوی مقدم که به تازگی در سوگ عزیزش نشست و نتوانستم آنچنان که باید و شاید در غمش شریک شوم. امید که بشود شادی هایمان را با هم بخش کنیم و با سپاس همیشگی از مهدی شیرخانی که سخاوتمندانه دفترش پناهگاه این روزهای نه چندان سرد اما بسیار خشک زمستانی ام است و به رفاقتش می بالم با این پیمان که حس دوستی ام را جایی بنگارم تا جاودان بماند.
1- سال های 76 تا  78 که کارمند دادگستری لواسان بودم، قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات سال 75 وجود داشته و بی گمان در این منطقه به دلیل وضع جغرافیایی پرونده تغییر کاربری نیز فراوان بوده اما چندان توجهی بدان نکرده بودم البته که شاید اگر در میان دادنامه های پیشین بگردم چیزکی یافت شود. 
2- پیش از خوانش دادنامه های این بخش، از خوانندگان می خواهم کتاب دوست دانشمندم سید محمد موسوی مقدم درباره ی تغییر کاربری را بخوانند. به چاپ چندم رسیده ، چاپ های پیشین را معاونت آموزش دادگستری قم در می آورده اما واپسین آنها را که بی گمان بهترین هم هست، انتشارات خود نویسنده یعنی حقوق امروز به بازار کتاب فرستاده. با خواندن آن کتاب ممکن است دادنامه های من چیزی نیارزد به جز آن یکی که پس از رأی وحدت رویه 759 (20/4/96) و در اجرای آن صادر شده. به هرحال به خودم، به جامعه ی حقوقی و بویژه به سید محمد موسوی مقدم بدهکارم. چون با خود پیمان بسته بودم واپسین کتابش درباره ی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی را که ناظر به رویه قضایی است اما رویکرد و صورتی دانشگاهی دارد گذر کنم و نه داوری و فرصتی فراهم کنم که خوانش آن شیرین تر شود. جلسه ی چهارشنبه که نداریم تا وی را فرا خوانم و کتابش را رونمایی کنیم. سپهر عدالت هم که دیگر چاپ نمی شود. به بهانه ی گفتن درباره ی کتاب سید محمد یادداشت هایی خاطره گون درباره ی کتاب های ناظر به دادنامه های دادگاهها فراهم آورده بودم. کتاب دکتر کامیار (چهارجلدی)، آراء دادگاههای حقوقی ایران که از نخستین ها در موضوع چاپ دادنامه ها پس از انقلاب است و از این جهت به قول علما فضل تقدم دارد و نیز کتاب دکتر پورنوری با دادنامه هایی درباره ی مالکیت فکری، درخور چکش کاری هستند. موضوع را با هر دو عزیز در همایش اتحادیه در اهواز در میان نهادم. روی خوش نشان دادند و دکتر پورنوری گفت که کتابش را بازنویسی کرده، شاید هم اکنون که دارم این ها را می نویسم به بازار آمده باشد. به هر حال بدهکاری ام سرجای خود.
3- رأی وحدت رویه 759 را اینجا می آورم و فعلاً یک دادنامه، که بعداً بیشتر هم خواهد شد. در اجرای آن و صدور قرار موقوفی تعقیب ( باز ایستادن پیگرد ) به دلیل مرور زمان، درستی یا نادرستی رأی از جهت علمی را کسانی چون موسوی مقدم باید داوری کنند که اگر بپذیرد شاید چیزی مشترک در این باره با هم بنویسیم. اجازه دهید این ستون را بخواند و نظر دهد. اما از جهت آثار عملی همین بس که اگر کارشناسان یکه تاز این میدان بودند که با جا به جایی تاریخ تغییر کاربری به پیش از سال 85 مالک را یاری کنند که ملکش تخریب نشود و تنها جزای نقدی شود و محکوم به پرداخت، 80 درصد بهاء اینک بسنده است که کارشناسان، تاریخ ساخت بنا را بیش از سه سال پیش تر از طرح شکایت بنگارند تا پیگرد باز ایستد. چه مفسده ای ! و می دانید که چه ها رخ خواهد داد حتی نسبت به دادنامه هایی که به قلع و قمع بنا صادر شده اما اجرا نشده. نیز به دلیل قانون مساعدتر ( رأی وحدت رویه 759 ) اعاده دادرسی خواهد شد و ... . افزون برلواسان، دادگاههای دیگر نیز در اجرای رأی 759دادنامه بازایستادن پیگرد را صادر کرده اند. کارشناسان رسمی نیز داستان سه سال و ... را فهمیده اند و ادارات جهاد کشاورزی از شکایت پرهیز می کنند تا ببینند چه می شود. پس بجاست آثار عملی را نیز هنگام داوری هایمان در نظر بگیریم. که اگر شخص با دانشی چون موسوی مقدم قلم برگیرد و بنویسد برای همه ما راهنما و هوده مند است.
4- آهنگ آن داشتم که دادنامه ها را بخش بندی کرده و بر هریک فشرده ای بنویسم تا یافتن آن ها برای خواننده آسان تر شود. بی حوصلگی و نداشتن چنین روحیه ی علمی را بر من ببخشید و خودتان دست به کار شده و ... . در میان دادنامه ها هستند آن هایی که البته با رویکردهای اندکی دگرسان و گاه استدلالی لغزان، دیوارکشی را تغییر کاربری نمی دانند. یک دادنامه ی شگفت ( شگفت نه به معنای خوب یا با ارزش بلکه به معنی نو) هم هست که به دلیل شیب و عدم امکان کشاورزی موضوع را مصداق تغییر کاربری نمی داند که اگر این رویکرد رواج یابد بسیاری از زمین هایی را که عملاً  کشاورزی در آن ممکن نیست از شمول تغییر کاربری بیرون می ماند. البته که سرسری و بدون بخش بندی علمی اگر چیزی از قلم افتاد ببخشایید و خودتان زیان را تدارک کنید.
 

 

                                                                                                                                                                               برای مشاهده ادامه ی دادنامه ها کلیک کنید.

دکتر علی صابری 1675 بازدید 1396/10/26 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...