حقوق خانواده (2)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
حقوق خانواده (2)
علی صابری
 
پیشکش به دوستم سعید دهقان.
1- پس از آنکه نامم به عنوان ویراستار علمی و ادبی در نخستین چاپ کتاب  ( از دل جامعه ) سعید دهقان آمد - که نمی دانم کتاب به چاپ های بعدی رسید یا نه و اگر آری نامم باقی ماند یا نه- با هم تصمیم گرفتیم از مجموع پرسش و پاسخ های چاپ شده از او در روزنامه ها کتابی با موضوع حقوق خانواده دربیاوریم. ساعات خوشی را برای همفکری در خانه ی من در آریاشهر یا به قول دوستان کوچه بیست و پنجم می گذراندیم. با هم فوتبال می دیدیم، کار می کردیم، بحث می کردیم و ... . به هم آمیختگی یا شاید به هم ریختگی امور صنفی و علمی موجب شد از پارسیان که بیرون آمدم پروژه ناتمام بماند. درباره ی این بیرون آمدن هم باید هنگامی بی تعارف گفت و نوشت چه هنگام نمی دانم.
2- این روزها کتاب مبانی فلسفی تفسیر قانون دکتر شهرام کیوان فر، با مقدمه ی استاد کاتوزیان را می خوانم که رساله ی دکتری اوست و شرکت سهامی انتشار چاپش کرده. کتاب خوبی است. در کنار کتاب تفسیر فلسفی دکتر جعفری تبار و هرمنوتیک دکتر آقایی و منطق حقوق دکتر الشریف که آن سه نیز رساله ی دکتری هستند و واپسین را هنوز نخوانده ام و داده ام برایم ضبط کنند ( همان مسائل و همان امیدها که نویسندگان خود فایل صوتی را نیز ... ) کتاب های خواندنی ای هستند. در کتاب دکتر کیوان فر هنگام بحث از واقع گرایان حقوقی و آموزه ی آن ها که دادرس قانون را می سازد به امکانات نظام حقوقی و حد و مرز آن اشاره می شود و به عنوان نمونه بحث می شود که این حد و مرز در بخش های گوناگون حقوق دگرسان است. در حقوق خانواده به گونه ای است و حقوق مسئولیت مدنی گونه ی دیگر. چه خوب است که این آموزه های نظری در داوری های عملی و چالش نسبت به دادنامه ها نیز به کار گرفته شوند و ببینیم حقوق خانواده در نظام حقوقی ما چه حد و مرزی را برای دادرس تعیین می کند و امکانات نظام حقوق ما در این بخش چیست؟
3- هر دادفری از مشاوره های خویش آموخته و اندوخته هایی دارد. در امور خانوادگی این آموخته ها مسائل پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد. می ماند آنکه دادفر از مرز فعالیت های روزمره بیرون آمده، نگاهی دیگر به شنیده های خویش بیندازد.
 

دکتر علی صابری 1283 بازدید 1396/11/10 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...