پی نوشتی بر چگونگی عمل در جلب ثالث

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث 3

علی صابری

 

با سپاس از فرهاد هوشیار حسینی که برآیند دعوی را به آگاهی من رساند.

نسبت به دادنامه ی نخستین تنها واخواهی صورت گرفت و دادگاه  (شعبه 124) طبق فرمی که در اختیار دارد واخواهی را رد کرد. تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و رویکرد دادگاه استان در این باره را نمی دانیم. دادنامه ی نخستین از نظر شکلی درخور چالش و داوری می نماید.

 

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (3)

دکتر علی صابری 1492 بازدید 1396/11/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...