ریزیادها (54)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ریزیادها (54)

علی صابری

 

 
رئیس ارجمند هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره ی 29،  سال دوم
 
با درود و سپاس
  در پی آگهی آمده در سامانه کانون درباره ی درخواست پروانه دادفری پایه یک دادگستری به تاریخ بهمن ماه 1396 به آگاهی می رسانم:
1- آوردن عنوان ( بازپرس معلق از خدمت ) را درست نمی دانم. چه، اگر درخواست کننده دربرگرفته ی بند مربوط به دادرسان در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است و می تواند از هوده های دادرسی بهره برد، نمی توان و نباید معلق از خدمت را درباره اش به کار گرفت و اگر به دلیل تعلیق دربرگرفته نیست عنوان بازپرس آراسته ی وی نیست. خواهشمندم با واکاوی دوباره و بازبینی، چنین واژه هایی درست به کار روند و اگر من نادرست می اندیشم به گونه ای برایم توضیح داده شود تا دلیل و استدلال را دریابم.
2- افزون بر آنچه پیش تر نوشته ام هنوز به مفهومی با عنوان کارنامه دادرسان باور دارم . بنابراین اینجا را تنها مجرای شکایت نمی دانم بلکه باید از خوب ها نیز نوشت. پس اجازه دهید از سعدی نیک بخش رئیس شعبه ی 185 دادگاه های حقوقی تهران یاد کنم که اکنون درخواست کننده پروانه دادفری داده است. او را از هنگام دانشکده می شناسم و گرچه هیچ گاه نزدش پرونده نداشتم، همیشه به خوبی اخلاق و رفتار درست نامور و خوشنام بود. چند دادنامه ی درست از وی را در سامانه خویش نهاده ام . همین جا از سرکار خانم عصمت نوروند پوزش بخواهم که بیماری و گرفتاری اجازه نداد از خوبی هایش به هنگام درخواست پروانه بنویسم. نیز علی احمدی با آخرین  پست معاونت دادسرای کرج که به هنگام دادرسی در شعبه ی یکم دادگاههای حقوقی  تهران آن دادنامه ی شجاعانه و جسورانه را در برابر قوه قضائیه صادر کرد .همان که سامان آقالر ثالث ، محمد عشقعلی ، محمدرضا ادریسیان و اصغر احمدی موحد ناجوان مردانه خرابش کردند. تاریخ حقوق ایران نام نیک علی احمدی و عملکرد ناشایست ایشان را فراموش نخواهد کرد. علی احمدی بر این باور بود که هرگاه بفهمد چه چیزی عادلانه است با چشم پوشی بر قدرت خوانده دادنامه صادر خواهد کرد و در عمل نیز چنین کرد. ادای دین کوچکی بود به او. داوری با آیندگان. نیز درخواست پروانه جناب کریمی رئیس شعبه 24 شهید بهشتی از دستم در رفت. او که تسلیم قدرت شد و در پرونده ی مطالبه مازاد پرداختی بابت تمدید پروانه دادفری بی استدلال جانب قوه قضائیه را گرفت. کاش حسین مشایخی و زهرا احمدپناه قلم برمی گرفتند و ... .
3- اما درباره ی درخواست پروانه ی جناب آقای محمد زیوری بگویم که نامبرده را نیز خوش رفتار دیدم هنگام رفت و آمد به شعبه ی 50 تجدیدنظر و آن هنگام که درباره ی سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران و ربط آن با خون های آلوده از من چیزی در روزنامه ها چاپ شده بود با خوشرویی در این باره گپ زدیم. تنها نکته آن که دادنامه ی صادر شده ایشان که به پیوست فرستاده می شود نشان آن است که با کمترین استدلال جانب قدرت برتر گرفته شده. خوشبختانه همه ی مستندات این پرونده را در سامانه نهاده ام و موضوع داوری پذیر است. شبهه ی من هنگامی بیشتر می شود که می بینم ایشان چشم بسته دادنامه ی نخستین را استوار نکرده اند. کلی پرسش ، جمله دادرسی و ... اما در پایان ... . نمی دانم اصلاً واکاوی دادنامه های دادرسان برایتان مفهومی دارد و جایگاهی پیدا می کند اما در راستای باور خویش آنچنان خواهم نگاشت تا ... .
 
 
با دوباره گویی سپاس
علی صابری
وکیل پایه یک دادگستری

 

 

دکتر علی صابری 1794 بازدید 1396/12/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...