مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(3)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (3)
علی صابری
 
با سپاس از سید فرهاد هوشیار حسینی همکارم در دفتر لواسان و پیشکش به دکتر علی رشیدی دادرس دادگستری ایران.
1- آهنگ آن داشتم که دادنامه ی لواسان را واکاوی کنم. به ویژه بر پایه ی دگرسانی خیار شرط و خیار تخلف از شرط و نیز نگارش آن را. باز می بینید که چیزهایی به هم آمیخته شده اند. مانند دادنامه ای که پیش تر کار کردم که برداشت نادرستی از قانون بود، درباره ی علم و جهل خریدار نسبت به در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده.
2- نیز بر آن بودم تا توضیحات دادفر خواهان را بیاورم و اشتباهاتی را که دادگاه در پرونده استنادی کرده و نیز یک بار نادرستی نوشتار دادفر را که موجب قرار رد شده. آن ها را می گذارم برای گفتن نکات آموزشی.
3- فرهاد پی پژوهش خواهی بود که به دادنامه ی دکتر رشیدی برخوردیم. پس به جای آوردن کران و کنار پرونده ها، دو دادنامه را رو به روی هم می نهم تا خودتان داوری کنید.
 

دکتر علی صابری 2128 بازدید 1397/02/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...