اندر ماجرای روزگار دادفران(6)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اندر ماجرای روزگار دادفران (6)

علی صابری

 

رئیس ارجمند شعبه 103 دادگاه های کیفری 2 دادگستری شهرستان نظرآباد

 

با درود و سپاس

درباره پرونده 9609982670200624 موضوع اعلام جرم و شکایت رئیس دادگستری نظرآباد در برابر دادخواهم (موکل) محمدرضا بوذری به اتهام افتراء، پیرو جلسه رسیدگی به تاریخ 10/4/97 ساعت 13:00 و پیش نهادن نوشته در سه برگ و پیوست های آن در بیش از 15 برگ که همگی در دفاع از شکایت شده و اثبات کننده برائت ایشان است و نیز با توجه به آنکه دادخواهم آهنگ آن داشت که پیش از جلسه رسیدگی پیش شاکی رفته و سوء تفاهم را برطرف کند و این را در جلسه نیز اعلام کرد و با حسن نیت جنابعالی نیز رو به رو شد و بر پیمان خود پابرجا بود، رفت اما شوربختانه با حسن نیت از سوی طرف رو به رو نشد. بنابراین ناچارم در پی گرفت دفاع خویش مطلب مهمی را که در جلسه نگفتم بیان کنم. چه، می پنداشتم موضوع با سازش پایان می پذیرد که نشد. بگذریم اینکه شاید نگاشته های چاپی من آتش دشمنی رئیس دادگستری را افروخته نگه داشته است. داوری در آن باره بماند برای جای دیگر. آن نکته و دفاع اصلی که خواهمشندم پیش از تصمیم گیری بدان توجه کنید این است که دادگاه نظرآباد شایسته رسیدگی به اتهام نیست. افزون بر نکات اخلاقی و اینکه روا و پسندیده است برای گریز از شبهه دادگاه بی طرف به موضوع رسیدگی کند در اجرای متن قانون شما نه به لحاظ شخصی و شخصیتی بلکه از نظر قواعد صلاحیت محلی شایسته به رسیدگی نیستید. در انگاره ی رخداد افتراء که البته انگاره ای محال است، دادخواهم محمدرضا بوذری با طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت تهران اتهام بازداشت غیرقانونی را به شاکی کنونی نسبت داده اگر چنین که از نظر شاکی و حتی شما این عمل یعنی شکایت واهی با سوء نیت بوده  و افتراء است (فرض محال)، این عمل در تهران انجام شده و دادگاه تهران شایسته به رسیدگی است. پی گرفت این رسیدگی در نظرآباد خدایی نکرده این شبهه را به ذهن متبادر می کند که جانبدارانه به ماجرا نگاه می شود. حسن نیتی که در شما دیدم موجب می شود چنین بپندارم که بی طرفانه با توجه به این ایراد شکلی اساسی مهم تصمیم گیری خواهید کرد و با در نظر گرفتن قواعد صلاحیت محلی در انگاره ی رخداد جرم به شایستگی دادگاه کیفری 2 تهران اظهارنظر خواهید کرد. بدیهی است رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی افزون بر تخلف انتظامی جرم، غرض ورزی نیز تلقی خواهد شد که شما بری از آن هستید. این نگاشته در اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه که در سامانه اینتنرنتی اینجانب به نشانی www.alisaberi.ir موجود بوده و نشانگر پذیرش برگه های فرستاده شده با پست از سوی دادگاه ها است، با پست سفارشی دو قبضه برایتان فرستاده می شود که برگشت نشدن آن به معنی دریافت است. پیش از این مجله های سپهر عدالت نیز بدین گونه برایتان فرستاده شد که دریافت کردید. بی گمان یک بام و دو هوا نخواهد بود. با دریافت آن نفیاً یا اثباتاً نسبت به این ایراد اظهارنظر خواهید کرد.

 

با دوباره گویی سپاس

به دادفری از شکایت شده (محمدرضا بوذری)

علی صابری

دکتر علی صابری 1318 بازدید 1397/04/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...