داوری در حقوق ایران (9)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری درحقوق ایران(9)

یگانگی داور با یکی از طرفین اختلاف

علی صابری

 

با سپاس از دکتر عبدالله خدابخش.

 

می دانید که با وجود کناره گیری از همه ی فعالیت ها و گوشه نشینی، به امر دکتر شجاع پوریان معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران، عضو هیأت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران شده ام که مسائلش مانند همه ی داستان های شرکت ها و سازمان های تابع شهرداری پیچ و خم بسیار دارد. از کار کردن در کنار چهره های جدید و به ویژه استادی فرهنگی چون دکتر صالح پور لذت می برماما دلبسته ی جست و جو برای دانسته های خویش و در جریان بررسی پیمان های شرکت دیدم که گاه معاونت اجتماعی-فرهنگی داور قرار گرفته و در یک مورد دادگاه به دلیل وجود شرط داوری دعوی ماهوی را نشنیده بود. جدا از نفع شرکت و در رویکردی علمی بر آن شدم مانند چنین موضوعاتی را در رویه قضایی پی بگیرم . دست به دامن دکتر خدابخشی شدم که سخاوتمندانه چند برگ از کتابشان را فرستادند که در پی می آورم. سپس در گیر و دار گفت و گو با یکی از همکاران که وکیل شرکت صبا نفت هستند دادنامه ای را دریافت کردم که با این موضوع بی ارتباط نیست. آن را نیز می آورم البته از نظر من شاید دادگاه هایی شرط داوری را در موردی که مدیر حقوقی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی تابع شرکت داور است شاید از نظر نتیجه درست تصمیم گرفته باشد اما برای استواری تصمیماتشان می توان استدلال های بهتر و ساده تری نیز آورد هرگاه با تمرکز ذهنی اندیشه خود را گرد آوردم آن را پیشکش شما خوانندگان می کنم.

 

 

 

دکتر علی صابری 1985 بازدید 1397/05/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...