لزوم یا عدم لزوم تشکیل جلسه

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
لزوم یا عدم لزوم تشکیل جلسه رسیدگی جهت رسیدگی به واخواهی در دادگاه کیفری
علی صابری
 
1- پیش از این درباره ی نظر قانونگذار در ارتباط با جلسه رسیدگی به واخواهی در دادگاه مدنی چیزهایی نگاشته ام. جدا از آنکه در بحث نظری می توانم بر آنچه پیشین گفته ام چیزهایی بیافزایم و این ویژگی علم است که جریان دارد و ثابت نیست و نظرت ممکن است هر روز تغییر کند البته نه بر اساس پرونده خاص بلکه بر پایه بیشتر خواندن و اندیشیدن، اینک در بحث کیفری و در دادگاه های جزایی ببینیم برخورد با تشکیل جلسه رسیدگی یا عدم آن در رسیدگی به واخواهی چگونه است. شعبه 54 دادگاه استان جدا از آنکه دادرس آن کیست و چه پیشینه ای داشته! و پیش از این در دادگاه انقلاب دادرسی می کرده، با تکیه بر اصول دادرسی مدرن عدم تشکیل جلسه را موجب گسیختن دادنامه می داند. اما شعبه 69 تنها به تکلیف دادگاه اشاره می کند بی هیچ ضمانت اجرایی. این بخش از دادنامه ها را با هم بسنجید و داوری کنید. ببینید دگرسانی رویکردها تا کجاست و یکسان سازی را باید چگونه انجام داد. رأی وحدت رویه دیوان! برخورد علمی در پژوهشگاه قوه قضائیه یا ... 
2- پیش از این، جایی درباره ی تضامن یا اشتراک در رد مال و جزای نقدی دادنامه ای از قضا از همین شعبه 69 دادگاه استان را آورده ام. اینک این بخش از دادنامه ی شعبه ی 69 را نیز بنگرید. باید دید رد مال مجازات است یا جبران زیان شاکی خصوصی که به حکم قانونگذار نیاز  به دادخواست ندارد. سپس قواعد اشتراک و تضامن قانون مدنی را بر موضوع بار کنیم تا ببینیم همسانی ها و دگرسانی های بنیادین حقوق مدنی و حقوق جزا ما را به کجا می رساند. به نظرم موضوع در خور چالش و آموزه پردازی جدی است. این دادنامه ها بی گمان نویسندگان پایان نامه های دانشگاهی و مقاله های علمی را یاری خواهد کرد تا در عمل برآیند آموزه ها را ببینند.
 
 

دکتر علی صابری 763 بازدید 1397/06/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...