جایگاه حقوق خوانان (9)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری(9)
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، اصل تجریدی بودن اسناد تجاری (چک) و ...
علی صابری
 
با سپاس از دوستم محسن شاه پسند و پیشکش به دکتر محسن بهشتیان.
1- درباره ی این پرونده با دکتر محسن بهشتیان متخصص حقوق شهری تماس گرفته بودم. قرار بود توضیحاتی دهند که هنوز انجام نشده .
2- رویکردهای گوناگون دیوان عدالت درباره ی دگرسانی های جریمه و عوارض و ممکن بودن یا نبودن گرفتن هم هنگام هر دو از مالک ساختمان و مفاهیمی  چون عوارض مازاد بر تراکم و غیره را خودتان جستجو کنید. همین اندازه بدانید که دیوان عدالت در این موضوعات چرخش های عجیب و غریب داشته و بسیاری از نابسامانی های حقوقی نیز مولود این چرخش ها و صد البته گریز شهرداری ها از تصمیمات قضایی است .
3- با واژه تراکم فروشی هرگاه حقوق دانان آن را به کار ببرند صد در صد مخالفم . بحث بیشتر جای دیگر. 
4- شرایط مراجعه به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، اصول و مبانی آن و دیگر مباحث مرتبط را در کتاب ها و مقالات ببینید. همین بس که در دوره ی پیشین شورا اصلاح طلبان در این باره نیز مانند جاهای دیگر بویژه کمیسیون ماده 38 آیین نامه شهرداری قافیه و بازی را به رقیب باختند. چون پای و اسم خودم مطرح بود داوری را به مردم وا می نهم.
5- سه تصمیم از یک شعبه و یک دادرس در موضوعی واحد را ببینید و تأسف بخورید.
6- به من اعتماد کنید و مطمئن باشید هر دو برادر چک ها را بابت دو پلاک ثبتی و پرونده های شهرداری آن ها مشترکاً داده بودند و جدا کردن موضوعات از سوی دادرس هیچ توجیهی ندارد.
7- این دادنامه ها به جای کنجی ماندن و خاک خوردن به درد پژوهشگران امر و نویسندگان پایان نامه ها می خورد و البته متخصصینی چون دکتر عبدالرضا کامیار.
 

دکتر علی صابری 1899 بازدید 1397/06/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...