ماده 109 آیین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 109 آیین دادرسی مدنی، دعوی واهی و رویکردی تازه بدان در یک دادنامه
علی صابری
 
با سپاس از مهدی شیرخانی
1- بدون آنکه بخواهم بر چیستی پرونده استدلال کنم شما خوانندگان را رهنمون می شوم تا در سامانه بگردید و پیشینه ی دعاوی بین خواهان و خوانده را خود بیابید. این چنین است که پی می برید دادرس دادگاه به درستی بدین نتیجه رسیده که دعوی غرض ورزانه بوده است.
2- اندکی بیاندیشیم که آیا دادفر نیز در این داستان مقصر است؟ آیا نمی توانست و نمی بایست به محل مراجعه کرده، خود بازدیدی میدانی داشته باشد، سپس دادخواست را پیش نهد؟ اختلاف نظر در این مورد بسیار است. گروهی به طور مطلق تکلیفی برای وکیل نمی شناسند برعکس قاضی که مکلف است سره را از ناسره باز نماید. شخصاً چنین باوری ندارم و تکلیفی نسبی برای وکیل در نظر می گیرم. هیچ گاه نشد بدون بررسی کامل به صرف مراجعه کسی دعوی را بپذیرم. البته که حد و مرز این تکلیف در خور چالش است و می توان آموزه پردازی کرد. در عمل این بحث را تازه وارد نظام حقوقی کرده ام و به پی گرفت آن منتظرم. برای نمونه به بازدیدم به همراه مهدی شیرخانی از سرای قزوینی ها در سرای تهران اشاره می کنم. آنجا نیز بحث خلع ید مطرح بود و پیشینه ی تصرف. گرچه وکالت پرونده به ما داده نشده اما پیش از هر گفت وگو رفتیم و محل را دیدیم تا با چشم باز ببینیم از چه دفاع می کنیم.
3- درباره ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن در چندین و چند لایحه خویش از دادگاه ها اعمال آن را درخواست کردم. شاید برخی از آن ها در سامانه موجود باشند. اما هیچ گاه ترتیب اثری داده نشده. در بین تجربه همکاران نیز تنها یک مورد از زبان مصطفی کاظمی نقل شده. در بند پیش از تکلیف دادفران گفتیم. دادرس نیز در استواری نظام قضایی نقش خاص خویش را دارد و در این پرونده دادرس می توانست به آنچه در ماهیت پرونده گفته بسنده کند. در این صورت نیز فصل خصومت کرده بود. در اجرای عدالت اما بر پایه درک خویش باری به هر جهت و روزمره رأی نداده. با تکیه بر ابزار قانونی خواسته گامی از روش عادی فراتر نهد البته شاید شما تصمیمش را در شکل و ماهیت نپذیرید اما اگر هر دو درست باشند باید کوشش او را ستود که افزون بر رد دعوی زمینه ای را فراهم کرده که شاید از این پس کمتر دعوی واهی ببینیم. امید که این رویکرد گسترش پیدا کند. یادمان نرود که ما دادفران نیز در کاسته شدن از دعاوی واهی نقش بسزایی داریم. بی گمان دادنامه تجدیدنظر به دستم خواهد رسید و آن را خواهید خواند.
 
 

دکتر علی صابری 3285 بازدید 1397/06/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...