وجه التزام در حقوق ایران (25)

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران(24)

تعدیل وجه التزام

دکتر عباس کریمی

 

چاپ شده در فصلنامه رویه قضایی (حقوق خصوصی)، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1396

 

 

دکتر علی صابری 1914 بازدید 1397/07/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...