جایگاه حقوق خوانان (19)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری(19)

علی صابری

 

با سپاس از مهدی شیرخانی.

 

 

همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند

 

نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری

 

هرگاه شهرداری پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی « طرح_جامع و طرح_تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:

 

«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود به #دیوان_عدالت_اداری شکایت نموده و درخواست ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»

 

دکتر علی صابری 2158 بازدید 1397/08/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...