قانون آیین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون آیین دادرسی مدنی

بندهای 7 و 9 ماده 84، ماده 89 و ماده 2، مواد 51 به بعد ناظر به اخطار رفع نقص

علی صابری

 

با سپاس از دوستم اسماعیل محمدی که موجبات آگاهی یافتن از این دادنامه را فراهم کرد.

دادنامه دستاورد مشاوره ی امروزم (دوشنبه 17 دی 97  ساعت 11 صبح) در دفتر است. خوانده به من مراجعه کرد. دادنامه را بخوانید و با توجه به اینکه خواهان وکیل داشته البته که شاید تقصیر را گردن دفتر خدمات قضایی بیندازد! داوری کنید که جدا از نتیجه آیا استناد دادگاه درست است؟ آیا مورد از مواردی نیست که دادگاه باید با فرستادن اخطار رفع نقص خواهان را وادار به تنجیز خواسته کند؟ اگر هست چرا و اگر نیست کدام موارد موجب صدور اخطار رفع نقص هستند؟ بازخوانی مواد پیش گفته تمرین عملی خوبی برای دادفران است.

 

 

دکتر علی صابری 1122 بازدید 1397/10/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...