رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 (8)
علی صابری
 
با سپاس از دکتر محمد حسین شهبازی که دسترسی من به دادنامه را فراهم کرد و پیشکش به خود ایشان.
 
نخست باید از دادرس جوان، کوشا، دانا و توانای دادگاه نخستین سپاسگزار بود که این چنین مفصل دادنامه نوشتند. با او می توان مخالف بود اما ارزش های کارش نفی نشدنی است. کاش میشد در جلسه چهارشنبه های دفتر نشستی را به نقد این دادنامه گرد هم آییم. اگر میشد دادرس نخستین دادگاه استان هم باشند که چه بهتر. اما شاید قواعد دست و پاگیر بازدارنده از چالش های علمی که بی دلیل و خود ساخته اند نگذارد در دفتر یک وکیل چنین کاری انجام شود. میشد محمد موسوی مقدم با آن تسلط بر دعاوی خلع ید و غیره نیز سخن گوید. حتی دکتر شهبازی را میشد با تکنولوژی جدید  از دور در نشست حاضر کرد اما از هنگامی که قرار بوده دادنامه را منتشر کنم بیش از اندازه هم دیر شده. پس دادنامه را بخوانید تا ببینیم چه می شود. شاید دکتر شهبازی با پیشنهاد و دست کم با نوشته خویش ما را رهنمون شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دکتر علی صابری 1090 بازدید 1397/11/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...