یادداشت های ریز و درشت (66)

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

یادداشت های ریز و درشت (66)

علی صابری

 

با توجه به اعتراض نکردن وزارت بهداشت نقض حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت معنوی با لحاظ اینکه مسئولیت مشترک بوده نه تضامنی درخور چالش فراوان است. هرچند که در اساس استناد به ماده 14 آیین دادرسی کیفری در این پرونده درنگ پذیر است (در اینگونه پرونده ها) اما حتی در انگاره ی استناد به این ماده نیز نقض حکم نیمی از زیان معنوی درباره  ی وزارت بهداشت که اعتراض نکرده جای پرسش فراوان دارد!!!!!!؟؟؟؟؟؟  این بحث ها آنقدر تکراری است که نه من توان و شکیبایی تکرار دارم نه شما حوصله ی خواندن. بماند تا آینده و تاریخ داوری کند!!!!!

 

 

 

دکتر علی صابری 298 بازدید 1397/11/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...