قانون آئین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون آئین دادرسی مدنی

اعتراض ثالث، ماده 420 قانون

علی صابری

 

درباره ی این دادنامه از استاد مسلم آئین دادرسی  مدنی نظرخواهی کردم. بی دریغ، فروتنانه و سخاوتمندانه در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ دادند. نظرشان که آموزنده است با هم بخوانیم.

 

سلام و ارادت

منظورش دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی است که برای آن عبارت استقلالی استفاده نمی شود. استقلالی در مقابل تقویتی را در دعوای ورود ثالث برخی حقوقدانان به کار گرفته اند. در ماده ۱۳۰ قانون آدم هم گفته شده شخص مستقلا حقی بخواهد و این را برخی استقلالی تعبیر می کنند.

صرف نظر از این، باری اعتراض شخص ثالث اصلی باید برابر ماده ۴۲۰ به دادگاه صادرکننده رای قطعی تقدیم شود و صدور قرار عدم صلاحیت از نخستین به تجدیدنظر مرسوم و مقبول نیست. چرا که در این جا مساله طرح ناصحیح دعوا است نه تشخیص ناصحیح مرجع. مضافا این که امکان اختلاف در این جا وجود ندارد. شما باید اعتراض را عینا به شعبه صادر کننده رای قطعی ببرید.

برخی شما

حسن محسنی

 

 

پی نوشت:

درود استاد

لطفاً دادنامه را بخوانید و مرا راهنمایی کنید. منظور از اعتراض ثالث استقلالی را نمی فهمم. شاید منظورشان اعتراض اصلی است. البته در صورت نیاز پرونده را توضیح خواهم داد اما خواه اعتراض ثالث اصلی باشد خواه طاری آیا دادنامه درست است؟ آیا نباید عدم صلاحیت صادر می شد؟ اگر آن را طاری بدانیم که خواهان چنین ادعایی دارد و همراه با واخواهی البته در دادخواستی جدا اعتراض ثالث کرده چطور باز هم دادنامه درست است؟می دانم شأن شما بزرگتر از اینگونه نگارش هاست اما اگر نوشتید و اجازه دادید نوشته را در سامانه کار می کنم. دادرس دادگاه مدعی است می خواهد چیز یاد بگیرد البته به نوشته های من حساس شده و واکنش دارد. چشم به راه آموزش و سنجش استادانه شما هستم.
 
علی صابری
نوروز پیشاپیش خجسته.

دکتر علی صابری 915 بازدید 1397/12/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...