پی نوشتی بر نظرخواهی (2)

 

 

پی نوشتی بر نظرخواهی (2)

شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی

 

 

دوست نازنینم علی آقای سلیم جوی عزیز

صبح خوش

موضوع پرسشت را با همکارانم در میان نهاده و در سامانه قرار دادم. احتمالاً همکاران درگیر مسائل روزمره از قبیل بالا و پایین شدن دلار هستند که پاسخ نمی دهند. این خود محل آسیب شناسی است وگرنه بهترین فرصت برای کارآموزان است به عنوان تمرین عملی بدون کمترین خطر و مسئولیت. به هرحال خوشبختانه دو تن از همکاران مصطفی کاظمی و محمدعلی مجد شفاهی توضیحاتی دادند و آموخته ها و اندوخته های خویش را با من در میان گذاشتند ( همکارانم در مؤسسه تازه تأسیس دادفران شکیبا ). نتیجه ی کار آن شد که این دوست به عنوان شخص حقیقی دوباره باید دادخواست بدهد با نام خودش. اختلاف نظر آنجاست. یکی می گوید بر همین اساس مسئولیت قراردادی دادخواست دهد و عرفاً درباره ی نام مؤسسه یا فروشگاه و شخصیت حقوقی نداشتن آن توضیح مفصل داده، دادرس را قانع کند. گفته ی دیگری از لحاظ نظری جالب تر است. او می گوید می توان از مسئولیت مدنی استفاده کرد و بر پایه ی استیفاء موضوع را پیش برد. به هر حال خوانده از عمل شخص حقیقی سوء و نفع برده. خواهان به اذن او کار کرده و ... . حتی اگر قرارداد به دلیل شکلی بحث شخصیت حقوقی معتبر نباشد از باب استیفاء می بایست جبران زیان خواهان و پرداخت به وی صورت گیرد. امیدوارم توضیحاتم کمکی کرده باشد.

 

با سپاس فراوان

علی صابری

دکتر علی صابری 689 بازدید 1398/02/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...