پی نوشتی بر قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر قانون آئین دادرسی مدنی،اعتراض ثالث، ماده 420 قانون

علی صابری

 

 

پیش از این درباره ی دادنامه ی نخستین و بحث اعتراض ثالث طاری و اصلی چند خطی نگاشته شده و به ویژه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن محسنی دادنامه ی دادگاه نخستین را به داوری نشستند و آموزه ی لزوم صدور قرار عدم صلاحیت در برابر نظر عدم قابلیت استماع دعوی مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و هر دو دیدگاه مستدل به نظر می رسید. اینک دادگاه استان یکی از آنها را برگزیده که خواهید خواند و درستی یا نادرستی آن را خواهید سنجید.

 

 

 

قانون آئین دادرسی مدنی،اعتراض ثالث، ماده 420 قانون

دکتر علی صابری 886 بازدید 1398/03/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...