قانون آیین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 309 قانون، درست کردن دادنامه یا دگرگون کردن آن؟!

علی صابری

 

با سپاس از هادی غفوری

دادنامه را بخوانید و اظهارنظر کنید آیا بواقع دادنامه اصلاح شده یا دگرگون شده است؟ آیا دادرس چنین اختیاری داشته؟ سهو قلم تا این حد؟ تا کجا به بهای انقلاب حکم؟ یاد گفته های دکتر عباس کریمی می افتم و نپذیرفتن پیشنهادشان در اصلاح ماده 309 بر این پایه که دست دادرسان بسته خواهد شد. گشاده دستی دادرسان بدین جاها می رسد و بهای آن، چنین دادنامه هایی است.خواهان به جای تجدیدنظرخواهی به آسانی به خواسته خود رسیده است. ارزیابی و ارزشیابی با شما خوانندگان.

 

 

 

دکتر علی صابری 761 بازدید 1398/04/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...