اعاده دادرسی در حقوق ایران(4)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعاده دادرسی در حقوق ایران (4(

 علی صابری

 

 

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

احتراماً اینجانبان رضا قربانی فرامی نژاد و هومن معصومی راد در اجرای بند 4 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه 9809970223200277 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ایراد و اعتراض داشته. خواه نام این اعتراض را فرجام خواهی بنهید، خواه اعاده دادرسی خواهشمندیم اعتراض به یکی از شعب دیوان فرستاده تا با تکمیل آن و پرداخت هزینه دادرسی موجبات بررسی و اجرای بند پیش گفته فراهم شود.

توضیح اینکه این رأی با دادنامه ی دیگری صادر شده از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که آن نیز به پیوست تقدیم است بدون سبب و جهت قانونی منافات دارد و مغایر است و می بایست رأی دوم یعنی دادنامه شعبه 32 نقض شود. از آن جهت موضوع را در خود شعبه ی 32 مطرح نکردیم و اجرای بند مربوطه در ماده 426 را تقاضا نکردیم که دو رأی متضاد که دومی باید از بین برود از دو شعبه ی هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند. پس آن بند قابل اجرا نیست و نوبت به اجرای بند 4 ماده 371 می رسد. اما در ماهیت گرچه به ظاهر دادگاه دوم یعنی شعبه 32 قرار صادر کرده اما استدلال آن مبنی بر استنباط رضایت از سوی ما با نپرداختن حق سرقفلی در مدت سه ماه جنبه ی ماهوی دارد و در واقع حکم صادر شده. از این گذشته حتی اگر قرار را به استناد اعتبار امر قضاوت شده درست بدانیم که البته هرگز مورد استناد دادگاه قرار نگرفته باز هم دادنامه دوم می بایست از بین برود. قضات محترم دیوان را بی نیاز از استناد به کتب و مقالات دانسته، از ارائه آن ها به ایشان خودداری می کنیم اما می دانیم که ایشان عالم اند و بروز و بی گمان مقاله ی دانشمندانه دکتر محسن ایزانلو استاد برجسته حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را خوانده اند یا خواهند خواند. از پیوست کردن آن خودداری می کنیم. مقاله با عنوان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای انتقال به غیر، از صفحه 113 تا 124 در کتاب نقد رویه قضای زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، انتشارات جنگل آمده است. از آنجا که اجرای بند 4 ماده 371 موردی کمیاب و نادر است و دادگاه تجدیدنظرآن را به عنوان فرجام خواهی از ما نپذیرفت ناچاریم به این شیوه تکیه کنیم که این نوشته و دادنامه های آن را با پست سفارشی دو قبضه برایتان بفرستیم که برگشت نشدن به معنی دریافت است و قبض پستی نشانه ی تاریخ ارسال و در مهلت بودن که قانون و بخشنامه های قوه قضائیه نیز درباره این طریق فوق العاده شکایت از احکام، ارسال با پست را به عنوان رویه مطلق پذیرفته است. توضیحات تکمیلی پس از ارجاع به شعبه تقدیم خواهد شد.

 

با تجدید احترام

رضا قربانی فرامی نژاد و هومن معصومی راد

98/5/6

 

رئیس گرامی و مستشار ارجمند شعبه 32 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

 

با سلام

    احتراماً، در اجرای بندهای 3 و 4 ماده 426 آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه ی 9809970223200277 صادر شده از شعبه ی شما درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره داریم. خواهشمندیم با برگزاری جلسه رسیدگی و دستور لازم برای پذیرش اعاده ی  دادرسی موجبات احقاق حق ما را فراهم فرمائید.

    بدین توضیح که پیش از این دادنامه ای از شعبه 7 دادگاه استان صادر شده که بی گمان در پرونده بوده و شاید مورد توجه قرار نگرفته اما به هر حال با رأی شما که دومین حکم درباره ی اشخاص یکسان و موضوع واحد است تضاد و تفاوت دارد و به ناچار و به حکم قانون دومین رأی که رأی شما است می بایست از بین برود. اگر استدلال می فرمایید که با بودن این شرایط به دلیل هم عرض بودن دو دادگاه، دادگاه صادر کننده ی رأی دوم یعنی شعبه ی شما نمی تواند رأی خود را باطل و بی اثر کند به ناچار بند 4 ماده 371 آیین دادرسی مدنی بر موضوع حاکم است. خواهشمندیم اگر این نگاشته را به عنوان اعاده دادرسی در شعبه ی خویش نمی پذیرید با دستور و استدلال قانونی خویش آن را به دیوان عالی کشور بفرستید تا در اجرای آن بند رسیدگی شود. دادگاه را بی نیاز از ارائه مطالب علمی می دانیم اما توجه قضات محترم را به مقدمه و بند 2 استدلال دکتر محسن ایزانلو استاد نامدار حقوق در نقد رأی استان خراسان با همین موضوع جلب می کنیم. آنچه گفتیم در مقاله ایشان با عنوان ( اعتبار امر قضاوت شده در دعوای انتقال به غیر، از صفحه 113 تا 124 در کتاب نقد رویه قضای زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، انتشارات جنگل)  به چاپ رسیده. در صورت نیاز تقدیم خواهیم کرد. بدیهی است با دستور شما پرونده را از جهت هزینه دادرسی و غیره تکمیل خواهیم کرد.

 

با تجدید احترام

رضا قربانی فرامی نژاد - هومن معصومی راد

98/5/6

 

دکتر علی صابری 1433 بازدید 1398/05/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...