ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (14)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(14)

علی صابری

 

 

 

ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه های تجدید نظر استان تهران

 

با درود و سپاس

   درباره پرونده 961014  موضوع پژوهش خواهی اداره منابع طبیعی شمیران در برابر دادخواهمان (موکل) آقای محمد حسن غلامی پیرو رعایت موازین قانونی مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۵۵ آیین دادرسی کیفری مبنی بر برگزاری جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ و در نتیجه عدم نیاز به برگزاری دوباره آن با لحاظ صدور حکم برائت موکل در دادگاه نخستین، نیز با توجه به رویکرد شعبه شما در اینکه در پرونده 961013خودتان به تاریخ ۲۱ خرداد پارسال درباره اعتراض منابع طبیعی نسبت به برائت آقای مجید پدربروجردی از اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی که قطعه دیگری از همین پلاک ‌ثبتی است که موکل اکنون دچار و درگیر آن است و به عبارتی شرایطی کاملاً همسان داشته و آن رأی برائت را بدون هیچ استعلامی تأیید و استوار کردید و آن هنگام چون فاصله یک روز بین دو دادرسی بود و از رأی شما در پرونده آقای پدربروجردی آگاه نبودیم نتوانستیم بدان اشاره کنیم و آن رأی و پرونده خدمت شما موجود است. نیز در پرونده دیگر کاملاً همسان به شماره 961022 دعوی منابع طبیعی و آقای مهدی زاده که ما عزل شدیم (در مرحله تجدیدنظر) به قرار آگاهی آن حکم برائت را هم تأیید کرده اید. همچنین دستورهای شما کاملاً اجرا شد و گرچه یکسال زمان برد اما اداره ثبت محل به صراحت اعلام کرد که تنها سه قطعه از پلاک های ۲۸۱ و ۲۸۲ فرعی از 6  اصلی اوشان به نام دولت دارای سند مالکیت بوده که قطعه موکل بیرون از آن‌ها است با پیشکش کردن دادنامه دیگری صادر شده از شعبه ۲۷ دادگاه استان که در موضوع همسان این پلاک کلی و درباره یک قطعه دیگر رأی برائت را استوار داشته خواهشمندیم خارج از نوبت و در کوتاه ترین هنگام ممکن با تصمیم گیری شایسته قانونی دادنامه نخستین را ابرام کنید تا بیش از این قدرت نمایی دولت در جلوگیری موکل از هرگونه فعالیت فیزیکی در پلاک ملکی خویش بدون تدارک زیان، دادخواهمان را آزار ندهد. چه، تا اینجا هم چهار سال است که پژوهش خوانده از اعمال حق شرعی مالکانه خویش در ملکش بازداشته شده بدون امکان دریافت حتی یک ریال خسارت که این نقض قانون است و... . یادآور می‌شویم پرونده‌های آقای مهدی زاده و مجید پدر بروجردی را که صادر شده در شعبه خودتان است پیوست نکردیم که آن را ضروری ندانسته و دسترسی شما بدان ها با اشاره ای که به شماره پرونده ها کردیم آسان است.

 

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 1355 بازدید 1398/05/13 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...