تغییر کاربری اراضی و باغات (11)

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات (11)

علی صابری

 

به بهانه جلسه امروز دفتر در مبحث تغییر کاربری

آراء مربوط به اراضی کلاک لواسان است که بحث ذینفعی مقامات بلندپایه ی کشور در آن مطرح شد و مثل موجی زودگذر آمد و فرو نشست و معلوم نشد چه شد . تا آنجا که می دانم شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه توقف ساخت و ساز را صادر کرده بود که با حکم حکومتی لغو شد. چنانکه در آراء نیز میبینیم اما اینکه جهاد کشاورزی ذینفع نباشد چون با تغییر طرح تفصیلی بحث خارج از محدوده بودن مطرح شده و پای خرد شدن اراضی و تغییر کاربری در میان است جای درنگ دارد. هر چند از زاویه حقوق مکتسبه می توان به موضوع نگریست. به هر حال هنگام ژست های تبلیغاتی هم درباره ی متراژ کلاک مبالغه شد و هم احتمالاً ذینفعی رئیس این قوه یا آن قوه که دومی را خدا می داند. ما حقوق دانیم و چه کارمان به این کارهای سیاسی. عقلمان که نمی رسد هیچ، حق هم نداریم. به هر حال تخریب چند متر ساختمان شبنم نعمت زاده در بوق و کرنا شد اما به عنوان شهروند لواسان اعتراف می کنم که شب ها صدای موتور دیزلی کلاک را می شنوم ( چون همسایه آن هستم) که احتمالا مشغول چاه کنی هستند. حتماً حفر چاه مجاز است و حکم حکومتی آن را نیز دربرمیگیرد. خدا می داند . به هر حال اینکه دادرسی دستور یا هر چه را که رئیس قوه صادر کرده باشد رأی بداند و اثر اعتبار امر قضاوت شده بر آن بار کند جای درنگ دارد. یاد پرسش ورودی دکتری خودمان افتادم که شادروان جواد واحدی استاد مسلم آیین دادرسی مدنی پیش نهادند(عتبار امر قضاوت شده در حقوق کنونی ایران؟) و من از شبیخون این قاعده پس از انقلاب سخن گفتم و نمره عالی گرفتم ( به نظرم 19) و پذیرفته شدم. بیش از این نه جرات گفتن دارم نه دانش آن را. خودتان بخوانید و داوری کنید.

 

 

دکتر علی صابری 1255 بازدید 1398/08/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...