یک دعوی به ظاهر ساده

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
یک دعوی به ظاهر ساده با دادنامه ای بسیار پیچیده 
علی صابری


باسپاس از دوست و یار دیرینم مهدی شیرخانی.
1-    هنگامی گفته بودم که اگر دعاوی چک ، طلاق و الزام به تنظیم سند رسمی را بردارند چهار پنجم وکلا بیکار خواهند شد . این گفته که به ظاهر شوخی است یک روی جدی نیز دارد . به هر حال جامعه را خودتان می بینید و دعاوی آن را ، خبر چندانی از دعاوی مسئولیت مدنی نیست و اگر هست بیشتر شکست و ناکامی است .
2-    به راستی از خلع ید ساده تر چه دعوایی برای وکیل . مالکی دارای سند رسمی و مشمول ماده 22 قانون ثبت در می گذرد ، باقیماندگان وی یکجا به شما وکالت می دهند، توجه کنید همگی آنها و نه یکیشان به شما وکالت می دهد، علیه متصرف بدون حق اقامه دعوی خلع ید کنید ، متصرف مدعی حق می شود اما دعوایش با حکم رد رو به رو می شود . این دعوی برای پیروزی چه کم دارد؟! مگر نه آنکه دعوی خلع ید دو عنصر می خواهد؛ مالکیت خواهان و تصرف غیر قانونی خوانده. کدامیک از آنها اینجا مفقود است؟! دادنامه را خودتان بخوانید و داوری کنید .
3-    هرچه بیشتر می خوانیم کمتر در می یابیم. ورود به بحث افراز و اشاعه اینجا چه معنی دارد که حتی اگر چنین بود باز هم دادنامه نادرست بود. حال ببینیم در این دعوی ساده وکیل خواهان ها با چه مشکلی رو به روست . باید اعتراض کند و طرف هم شده برای اتلاف وقت اعتراض می کند، تبادل لوایح و غیره، پرونده به دادگاه استان می رود، در بهترین حالت قرار نقض می شود و تازه باید دادگاه نخستین رأی ماهوی دهد و بعد تجدیدنظر و غیره و غیره . با این بی درایتی و کم تدبیری است که چهارده میلیون پرونده داریم .
4-    آری، این است قوه قضائیه. کمی شوخی کنیم یا جدی حرف سیاسی بزنیم . دیروز در مناظره سوم دیدید که معاون قوه قضائیه گله مند بود که چرا رئیس جمهور مساعدت نکرده تا به تخلف یکی از بستگانش رسیدگی شود . مگر رسیدگی به تخلف احتمالی کسی مساعدت برادرش را نیاز دارد ؟! جز این نیست که قوه قضائیه از مسیرش خارج شده است .از سوی دیگر مفهومی به عنوان هماهنگی قوا را نیز نمی فهمیم. مگر نه آنکه قوه قضائیه مستقل است. به هرحال فکر می کنم همه چیزمان به همه چیزمان می آید . از آن نگاه چنین دادنامه ای بیرون خواهد زد . با هم دادنامه را بخوانیم و حسرت بکشیم که پرونده بدین سادگی چگونه بی دلیل پیچیده شده است .

 

دکتر علی صابری 2959 بازدید 1396/02/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...