صلاحیت (شایستگی) دادگاه

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

آیین دادرسی مدنی

صلاحیت (شایستگی) دادگاه

علی صابری

 

با سپاس از مصطفی کاظمی

نگاشته را بخوانید و بی آنکه خشمگین شوید داوری کنید که آیا وکیل خواهان حق دارد ایراد شایسته نبودن دادگاه را پیش نهد؟ حتی در این انگاره که ایراد درست باشد آیا نمی شد دادخواستش را پس بگیرد و در محل مورد نظر خودش دادخواست دهد؟ به هر حال موضوع طرح شده وکیل خواهان اندکی شگفت می نماید.

 

 

 

دکتر علی صابری 87 بازدید 1398/12/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...