کارنامه ی دادفری (20)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (20)

علی صابری

 

 

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده     موضوع دادخواست آقای مرتضی صدری ارهامی در برابر موکل آقای جعفر تسبیحی به خواسته اعلام بطلان قراراداد و مطالبه بهای روز ملک که هنگام رسیدگی 20 مرداد 99 ساعت   تعیین و ابلاغ شده با حفظ حق حضور و دفاع در نشست دادرسی و پاسخگویی شکلی و ماهوی به دعوی و بیان ایرادات و غیره به آگاهی می رسانیم به نظر می رسد موجبات تشکیل جلسه دادرسی فراهم نباشد. در ضمن مختار قانونی بودیم که در جلسه با بیان سبب و جهت دعوی جلب ثالث تا 3 روز دادخواست لازم را تقدیم کنیم برای حسن نیت که همواره در رفتار خود و موکل نشان دادیم یک هفته زودتر دادخواست خود را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم کردیم که نسخه ای از آن به پیوست تقدیم می شود لیکن انجام تشریفات به احتمال قریب به یقین مانع از این شده که دادخواست با رعایت مواعد آیین دادرسی به هنگام به خواندگان ردیف 1 و 2 دعوی جلب ثالث ابلاغ شود تا در اجرای اصل تناظر فرصت بسنده برای دفاع داشته باشند. به هر حال دادخواست کامل، واضح و روشن است از بازگویی و دوباره گویی دلایل شکلی، سبب و جهت آن نیز امور ماهوی گفته شد در آن پرهیز می کنیم با درخواست توجه دادگاه محترم به شرط من ضمن عقد ناظر به مستحق للغیر در آمدن مبیع و نیز مطالبه پرونده کیفری برای نشست آینده دادرسی (جلسه بعدی سدگی) تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران(وکلا) خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 288 بازدید 1399/05/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...