کتابخوانی

 

فایل های شنیداری را درباره ی کتاب های خوانده شده شنیده و تجربه های خویش در این باره را با ما در میان بگذارید.

کتاب سیاه- اورهان پاموک
روزهایم را با او می گذرانم شبهایم را با شما- دکتر سعید عباسپور
بازخوانی کتاب سور بز
پی گفتاری بر گفته های علی سلیم جو درباره کتاب های رازهای سرزمین من ، جزیره سرگردانی و...
گفته های علی سلیم جو درباره رازهای سرزمین من، جزیره سرگردانی و..
ساربان سرگردان، رازهای سرزمین من، سور بز و غیره 
آیین دادرسی مدنی- برگردان دکتر حسن محسنی
شاه زیانکاران- جان گریشام             

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...