کتابخوانی

 

فایل های شنیداری را درباره ی کتاب های خوانده شده شنیده و تجربه های خویش در این باره را با ما در میان بگذارید.

 

آیین دادرسی مدنی- برگردان دکتر حسن محسنی
شاه زیانکاران- جان گریشام             

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...