جلسات هفتگی دفتر

 

 

جلسه پرسش و پاسخ (97/08/02)

جلسه پرسش و پاسخ (97/07/02)

جلسه پرسش و پاسخ (97/06/21)

موضوع: تاسيس و تشكيل مجامع عمومى و انحلال شركت هاى سهامى- سخنران: جناب آقای بهرام کناریوندی

جلسه پرسش و پاسخ (97/04/13)

 

1  2  3 

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...