جلسات هفتگی دفتر

 

 

جلسه پرسش و پاسخ (98/07/10)

 همفکری حقوقی با موضوع رفورم­های عادلانه، ثبات ساز و حرکت ساز اقتصادی و اجتماعی

موضوع: جرایم رایانه ای - سخنران: جناب آقای شاهپور دولتشاهی

جلسه پرسش و پاسخ (98/05/16)

موضوع: مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

جلسه پرسش و پاسخ (98/05/02)

موضوع:برندسازی شخصی در حوزه وکالت - سخنران: جناب آقای مهدی مقسومی(2)

جلسه پرسش و پاسخ (98/04/05)

جلسه پرسش و پاسخ (98/03/22)

جلسه پرسش و پاسخ (98/03/08)

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع کمیسیون ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع -(98/02/28)

جلسه پرسش و پاسخ (98/02/25)

موضوع:برندسازی شخصی در حوزه وکالت - سخنران: جناب آقای مهدی مقسومی

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع فروش اموال مرهونه، قانون مدنی،ماده 56 قانون مدنی و ...-(97/10/25)

جلسه پرسش و پاسخ (97/12/01)

جلسه پرسش و پاسخ (97/11/17)

موضوع:کاربرد اصول فقه در وکالت - سخنران: جناب آقای ایمان حسین پورشرفشاد

موضوع: ترندهاي تحول ديجيتال در كسب و كارهاي وكالتي- سخنران:  جناب آقای سید جواد فراهانی

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع کسر یا اضافی مبیع-بخش دوم(97/10/12)

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع کسر یا اضافی مبیع-بخش اول (97/10/12)

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع خلع ید و تصرف عدوانی (97/09/21)

موضوع: اعتبار امر قضاوت شده - سخنران:  جناب آقای فرهاد نژادرفیعی

جلسه پرسش و پاسخ (97/09/21)

موضوع: چگونگی نگارش رأی داوری- سخنران:  جناب آقای دکتر سید مفید کلانتریان

جلسه پرسش و پاسخ (97/08/23)

جلسه پرسش و پاسخ وکلای لواسان با موضوع خلع ید و تصرف عدوانی (97/08/22)

جلسه پرسش و پاسخ (97/08/02)

جلسه پرسش و پاسخ (97/07/02)

جلسه پرسش و پاسخ (97/06/21)

موضوع: تاسيس و تشكيل مجامع عمومى و انحلال شركت هاى سهامى- سخنران: جناب آقای بهرام کناریوندی

جلسه پرسش و پاسخ (97/04/13)

 

1  2  3 

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...