تغییر کاربری اراضی و باغات (36)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(36)

علی صابری

 

به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 38 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده بشماره بایگانی 9900385 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای فرهنگ شیرزاد در برابر اداره جهاد کشاورزی شمیرانات نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه های کیفری 2 بخش لواسانات دربردارنده محکومیت وی به قلع و قمع 481 متر مربع و جزای نقدی به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و باغات پیرو عزل وکیل پیشین از سوی نامبرده به تاریخ 18/4/99 و نیز اعلام وکالت اینجانبان و تقدیم لایحه دفاع به تاریخ 21 تیرماه امسال که به موجب دستور آن دادگاه محترم مبنی بر اخذ توضیح و نظر تکمیلی از هیأت سه نفره کارشناسان متخصص در امور کشاورزی مبنی بر قابلیت یا عدم قابلیت زراعت در متراژ پیش گفته پرونده جهت اخذ این نظر به دادگاه نخستین بازگردانده شده به آگاهی می رسانیم دادگاه در اجرای دستور مرجع مافوق در تاریخ 1/5/99 با قید مهلت یک هفته مراتب را به کارشناسان ابلاغ ایشان در تاریخ 11/5/99 با تأکید بر نظر پیشین خویش و توضیحاتی که در جلسه رسیدگی داده بودند صریحاً متراژ تغییر کاربری یافته را غیر قابل زراعت دانسته و با لحاظ آنکه تغییر کاربری به پیش از زمان تصویب قانون باز می گردد و فارغ از قابلیت یا عدم قابلیت زراعت در هیچ فرضی نمی توانست جرم باشد ، لیکن به هر حال با تأمین نظر و دستور شما عالیجنابان در دادگاه عالی صدور حکم برائت امری محتوم است که با تقدیم این لایحه تصمیم گیری شایسته قانونی و صدور حکم برائت موکل از اتهام وی نسبت به کل مساحت عنوان شده در دادنامه را (481 مترمربع به شرح موارد معنونه) اکیداً استدعا داریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 374 بازدید 1399/05/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...