ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (41)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(41)

علی صابری

 

 

 

 

به نام خدا

سرپرست ارجمند دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9809980279200690 دربردارنده  دادخواست دادخواهمان ( موکل) غلامحسین اسدیان در برابر اداره منابع طبیعی استان تهران به خواسته اعتراض به  برگ تشخیص و آگهی ملی اعلام کردن زمین ملکی نامبرده در پلاک 35 اصلی موسوم به کندعلیا (لواسان کوچک) بخش 11 تهران که در شعبه 54 دادگاههای عمومی حقوقی تهران به عنوان شعبه ویژه در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رسیدگی شده و دادنامه شماره 9909970279200543  مورخ 23/6/99 به زیان موکل صادر و در تاریخ 24/6/99 با جای گرفتن در سامانه به اینجانبان ابلاغ شده ، در فرصت قانونی 20 روزه نسبت به دادنامه اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده، با یادآوری آنکه دعوی غیرمالی است و هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی بر همین اساس پرداخت خواهد شد خواهشمندیم با پذیرش پژوهش خواهی دادنامه دادگاه نخستین گسیخته شده حکم به ملی نبودن زمین به نفع موکل صادر و اعلام می شود.

  1. دادنامه دادگاه درست نیست. شگفت آنکه خود دادگاه محترم برای رسیدن به حقیقت در اینگونه پرونده ها موضوع را فنی دانسته و انجام اموری را ضروری دانستند که از جمله آنها آزمایش خاک است جدا از آن نیز چندباری در نگاشته های خویش لزوم آن را تأکید کرده و ما هم آمادگی برای پرداخت هزینه را اعلام کردیم. اما شوربختانه بدان توجه نشد و نه کارشناس یک نفره و نه هیأت سه نفره کوچکترین اقدامی در این باره انجام ندادند.
  2. همه آن ایراداتی که در اعتراض به نظر یک تن کارشناس (کارشناس واحد) نوشتیم درباره نظر سه تن کارشناس دیگر نیز جاری و ساری است. تعبیر ایشان نیز از عکس های هوایی نادرست است و دقیق آنها را ندیده اند.
  3. حتی یکی از ایشان به نام آقای احمدپور موضوع را به دادگاه اعلام کرده و موکل را واداشته با صرف هزینه، وقت و انرژی عکس ها را تهیه کند. نمی دانیم چه رخ داده که یا ایشان بی دلیل از نظر خود

در گذشته (عدول) یا دادگاه منتظر نمانده و بر پایه نظر دو کارشناس دیگر رأی داده است در آن   نوشته  آوردیم که لازم است از هیأت 3 نفره توضیح اخذ شود. موارد را مفصلاً نگاشتیم و از بازگویی آن   پرهیز می کنیم.

  1. چیزی که در شعب ویژه دیگر استان ها در اینگونه پرونده ها به صورت کاملاً عادی و قانونی انجام می شود قرار تحقیق و معاینه محلی است. خود دادرس دادگاه یا کارمندی معتمد و امین محل را می بیند از اهالی پرس و جو می کند تا مبادا کارشناسان به بیراهه نروند. در این پرونده هیچ یک از این تحقیقات صورت نگرفته و کارشناسان اظهارنظری نابسنده کردند.
  2. کارشناسان محترم به جای انجام آزمایش جنس خاک و دیگر اموری که حقیقت را آشکار می کند به چیزهای کلی و نا دقیق از جمله سایه روشن، پستی بلندی و غیره اشاره کرده اند آن هم در اطراف ملک موکل که ربطی به موضوع دعوی ندارد.
  3. همین هاست که اخذ توضیح از هیأت سه نفره و در صورت لزوم ارجاع به هیأت 5 نفره را لازم و ضروری می کند.که خواهشمندیم ضمن رسیدگی به اعتراض و پذیرش این درخواست موجبات احقاق حق موکل را فراهم فرمائید.

با پیش نهادن این درخواست پذیرش آن را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 97 بازدید 1399/07/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...